Het gebruik van werk van anderen in een eigen werk?

 • rechtReeKs

In rechtReeKs belicht de Kunstenbond, de vakbond voor kunstenaars en iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector, elke editie een onderwerp dat…

Val kabinet en de kunsten

 • beleid & politiek

Na de val van kabinet Rutte IV deze zomer, verschenen meerdere artikelen…

Coupure Knardijk

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Wel eens gehoord van Strukton? Het is een Nederlands bouw- en spoorbedrijf…

Rijkscultuurfondsen in de regio

 • publicaties

In de online beschikbare publicatie Rijkscultuurfondsen in de regio geven de zes…

Maatschappelijk opgaven en verdienvermogen

 • beleid & politiek
 • onderzoek

Half juni verscheen In de schijnwerpers. Groeipotenties voor de culturele sector door…

Boekman

 • publicaties

Bij de Boekmanstichting zijn de afgelopen maanden weer tal van publicaties verschenen, zoals de zomereditie over de toekomst van kunst en cultuur, de lente-editie…

Podcast #8: Re-creatie Reinaerde

 • podcast

In de achtste aflevering van de podcast Wat doet dat hier? spraken…

Status en arbeidsomstandigheden kunstenaars

 • beleid & politiek

De Europese Commissie publiceerde deze zomer een rapport opgesteld over de arbeidsomstandigheden…

L L L

Live opname ‘Wat doet dat hier?’

Onze tiendelige podcastserie Wat doet dat hier? loopt bijna ten einde. Op…

Omgevingswet

 • beleid & politiek

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken,…

Verantwoordingsonderzoek OCW

 • beleid & politiek
 • onderzoek

In mei 2023 verscheen het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van OCW.

Oog voor Impuls verlengd

 • beleid & politiek
 • financiering

Het ministerie van OCW heeft de subsidie voor de stimuleringsregelingen van het…

Herstel Blauwe Golven

We schreven meerdere keren over Blauwe Golven in Arnhem en de herstelwerkzaamheden…

Actieplan verduurzaming

 • landelijke instellingen

Eind juni lanceerden de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele…

Cultuur natuurlijk

 • beleid & politiek

Duurzaamheid en cultuur kunnen elkaar versterken, maar er is wel een stevige…

ADVERTENTIES