Duurzaamheid in de culturele sector

 • Onderzoek
 • Publicaties

De Boekmanstichting en Bureau 8080 brachten een publicatie uit over duurzaamheid binnen de cultuursector.

Filmtips: films en documentaires over (beeldend) kunstenaars

Bekijk de tips voor een speelfilm of documentaire over een (beeldend) kunstenaar…

E E E

Eindexamenexpo’s 2020

 • kunstonderwijs

De jaarlijkse eindexamenexpo’s van de Nederlandse kunstacademies zijn vanwege de coronacrisis dit…

Symposium Kunst in de openbare ruimte

 • Sleutelwerken

Save the Date! BK-informatie organiseert ter ere van haar veertig jarig bestaan…

Herstelplan voor culturele en creatieve sector

 • beleid & politiek

Op 24 juni jl. stuurde de taskforce culturele en creatieve sector een…

Veertig jaar veranderend kunstonderwijs

 • kunstonderwijs

Is er verschil tussen het autonoom beeldend (bachelor) kunstonderwijs van 1980 en dat van 2020? Leveren we nu andere kunstenaars af dan 40 jaar…

Algoritme-angst in de hedendaagse kunst

 • Onderzoek

Wat zijn de onderliggende aannames en overtuigingen bij angst voor algoritmen?…

Eigenaarschap

 • Sleutelwerken

In BK-informatie besteden we dit keer aandacht aan het kunstwerk Broken Circle/Spiral…

De staat van cultuur in Noord-Brabant

 • Onderzoek
 • Provincies & gemeenten

Half juni werd Waarde van Cultuur 2020 gepubliceerd. De monitor beschrijft op…

Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024

 • beleid & politiek

Afgelopen voorjaar werd het advies van de raad ten aanzien van de…

Dertig miljoen euro voor cultuur in Friesland

 • financiering
 • Provincies & gemeenten

In Friesland krijgen zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties de komende vier jaar subsidie om nieuw elan te geven aan het cultuuraanbod.

G G G

Gemeentelijke kunst- en cultuuradviezen

 • beleid & politiek
 • financiering

In veel gemeenten zijn in het voorjaar de adviezen voor de vierjarige…

F F F

Fonds 1999

 • financiering

Binnen Fonds Kwadraat is een nieuw fonds ingericht door Fonds 1999.

P P P

Promoveren in de kunsten

 • kunstonderwijs
 • Onderzoek

In het komende academische jaar gaat MERIAN van start als een ruimte…

C C C

Cultuur Opstart Lening

 • financiering

Het ministerie van OCW stelt via Cultuur+Ondernemen € 30 miljoen beschikbaar voor…

ADVERTENTIES