E E E

Extra steun

 • financiering

OCW reserveerde 15 miljoen euro aanvullend op bestaande maatregelen voor de culturele en creatieve sector. Door de verlengde lockdown kwam daar in januari 9…

Culturele sector is sleutel tot herstel Europese economie

 • internationaal

Er zijn recentelijk studies gedaan naar de Europese culturele en creatieve sector.

Speciale editie

 • Sleutelwerken

Bij BK-informatie #2, 2021 is onze speciale editie meegestuurd, een publicatie die…

Creative Europe

 • financiering

Informatie over financieringsmogelijkheden voor cultuur vanuit de Europese Unie.

New Creative Deal

 • Landelijke instellingen

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceerden op 2 maart jl.

Toch financiering

 • Landelijke instellingen

Kunsthuis SYB ontving na bezwaar toch financiering voor twee jaar vanuit het Mondriaan Fonds.

Kunst en zorg

Kunst en zorg worden steeds vaker aan elkaar verbonden. Een paar voorbeelden.

C C C

Compensatie voor cultuur in gemeenten

 • beleid & politiek

Het Rijk heeft voor de lokale cultuur en via de gemeenten 150…

Rotterdamse advies over corona & cultuur

 • Provincies & gemeenten

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht op 9 februari…

B B B

Bezuiniging op cultuur in Brabant

 • Provincies & gemeenten

Begin februari werd bekend dat de in Brabant aangekondigde bezuinigingen op de…

Vertrouwen

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

In 2017 zette de IJsselbiënnale zichzelf met een big bang op de kaart als het Nederlandse equivalent van Beaufort en Emscherkunst; een kilometerslange tijdelijke…

G G G

Gide to mobility funding in the digital arts

 • financiering

Online subsidiegids met internationale uitwisselingsmogelijkheden voor digitale kunstenaars en culturele professionals.

Stappenplan kunst in de openbare ruimte

 • Landelijke instellingen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (OCW) publiceerde begin januari het Stappenplan…

P P P

Pilot ZZP Pensioen

 • financiering

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) werkt samen met sociale partners aan…

Affecting Change through Artist-in-Residencies

In december en januari organiseerden Hotel Maria Kapel (HMK, Hoorn), Kunsthuis SYB…

ADVERTENTIES