Cultural Mobility Funding Guide

 • financiering

Dutch Culture publiceert, in samenwerking met On the Move, een geüpdatet editie van hun Cultural Mobility Funding Guide 2021- 2022.

W W W

Werkprogramma Raad voor Cultuur

 • beleid & politiek

Eind september heeft de Raad voor Cultuur zijn werkprogramma 2021-2022 aangeboden aan…

E E E

Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

 • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli…

Evaluatie Richtlijn en Experimenteer-
reglement Kunstenaars-
honorarium

 • beleid & politiek

In opdracht van BKNL, Beeldende Kunst Nederland, heeft onderzoeksbureau Berenschot in samenspraak…

Europees rapport met aanbevelingen over arbeidsomstandigheden in de kunsten

 • publicaties

Het rapport The Status and Working Condi- tions for Artists, Cultural and…

Geannoteerde bibliografie over duurzaamheid in de kunsten

 • publicaties

De SHIFT Environmental Sustainability and the Arts Annotated Bibliography is een gids met belangrijke bronnen, literatuur en inspirerende voorbeelden voor de ontwikkeling van ecologisch…

paradisodebat

 • landelijke instellingen

Op 29 augustus jl. vond in Amsterdam het jaarlijkse Paradisodebat plaats waar…

Recente toekenningen Mondriaan Fonds

 • financiering
 • landelijke instellingen

In de afgelopen maanden zijn er veel nieuwe toekenningen bekendgemaakt bij het…

Inkomstenderving culturele en creatieve sector

 • landelijke instellingen

De Taskforce culturele en creatieve sector verwacht op basis van onderzoek dat…

2 2 2

200 miljoen euro aan leningen voor culturele en creatieve ondernemers

 • financiering

Triodos Bank Nederland en het European Investment Fund (EIF) bieden financiële ondersteuning…

kunst op het plein

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Enkele maanden geleden dwaalde Esther Didden door het historische centrum van Utrecht. Het Centraal Museum was op dat moment dicht vanwege de coronamaatregelen maar…

Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal

 • publicaties

Een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en…

R R R

Regeling PPO: deadline 1 oktober

 • financiering

Zelfstandigen kunnen tot 1 oktober een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage…

C C C

Cultuurleningen coronasteunpakket verlengd tot 1 oktober

 • financiering

Cultuur + Ondernemen verstrekt Cultuurleningen, waaronder de Cultuur Opstart Lening die sinds…

Navigeren met de Fair Practice Code

 • landelijke instellingen

Publicatie met veel informatie over het gebruik van de Fair Practice Code…

ADVERTENTIES