Filmtips: films en documentaires over (beeldend) kunstenaars

Bekijk de tips voor een speelfilm of documentaire over een (beeldend) kunstenaar die we via onze facebookpagina verzamelden. Meer tips zijn welkom, u kunt…

Kunsthandel en kunst & sociale cohesie

 • Publicaties

De lente-editie van Boekman van dit jaar (#122) gaat over kunsthandel, of…

G G G

Gemeentelijke kunst- en cultuuradviezen

 • Provincies & gemeenten

In veel gemeenten zijn in het afgelopen voorjaar de adviezen voor de…

Bijdrage voor 38 kunstpodia van Mondriaan Fonds

 • financiering
 • Landelijke instellingen

Het Mondriaan Fonds kende in een jaarlijkse aanvraagronde bijna 7 miljoen euro…

Culturele sector krijgt extra ondersteuning

 • beleid & politiek

Het kabinet maakte op 28 augustus jl. bekend dat het kabinet 482…

Monumenten, twee hedendaagse voorbeelden

 • Sleutelwerken

Eind vorig jaar riepen we op om online voordrachten te doen voor de lijst van 100 sleutelwerken naoorlogse beeldende kunst in de openbare ruimte.

Extra rijkssubsidie twee beeldende kunstinstellingen

 • beleid & politiek
 • financiering

De Raad voor Cultuur adviseerde onlangs minister Van Engelshoven (OCW) om de…

D D D

De werking van de steunmaatregelen voor kunstenaars

 • beleid & politiek
 • financiering
 • Publicaties

Op 24 juli publiceerde de Boekmanstichting een artikel van Rogier Brom over…

F F F

Feiten en cijfers over cultuur, sport en recreatie

 • Onderzoek

In het voorjaar maakte het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) cijfers en…

E E E

Europaplatform

 • beleid & politiek

De organisaties Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa…

R R R

Regeling kunstenaarshonoraria

 • financiering
 • Landelijke instellingen

Begin 2017 werd de richtlijn kunstenaarshonoraria geïntroduceerd, een handreiking voor instellingen en kunstenaars om te komen tot fair practice in de professionele beeldende…

Online symposium Kunst in de openbare ruimte

 • Sleutelwerken

Donderdag 5 november.€7,50 voor abonnees / €12,50 voor niet-abonnees Symposium over de…

Duurzaamheid in de culturele sector

 • Onderzoek
 • Publicaties

De Boekmanstichting en Bureau 8080 brachten een publicatie uit over duurzaamheid binnen…

E E E

Eindexamenexpo’s 2020

 • kunstonderwijs

De jaarlijkse eindexamenexpo’s van de Nederlandse kunstacademies zijn vanwege de coronacrisis dit…

Herstelplan voor culturele en creatieve sector

 • beleid & politiek

Op 24 juni jl. stuurde de taskforce culturele en creatieve sector een…

ADVERTENTIES