Kunst en cultuur in partijprogramma’s

 • beleid & politiek

Wat zeggen de partijprogramma's over kunst en cultuur?…

Symposium Kunst in de openbare ruimte

 • Sleutelwerken

Een kort pre-verslag van het jubileumsymposium van 20 januari jl. Bij BK-informatie…

T T T

Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten

 • beleid & politiek

Op 16 november jl. werd de verdeling van het tweede steunpakket van…

Mores.online

 • Landelijke instellingen

Naar aanleiding van een artikel in NRC, dat de kunstwereld opschrikte, is…

Online BK-lezing tijdens Art Rotterdam

 • Sleutelwerken

Door het verlengen van de coronamaatregelen tot 9 februari zien wij…

O O O

Onderweg naar overmorgen

 • beleid & politiek

Op 16 november jl. bracht de Raad voor Cultuur zijn advies Onderweg naar overmorgen aan de minister van OCW uit waarin het een aantal…

Je zal maar een rotonde zijn

 • Sleutelwerken

In elk nummer van BK-informatie besteden we in een artikel aandacht aan…

O O O

Ontwerpopdracht bijzondere munt voor verzamelaars: Anton Geesink

Voor een in 2021 uit te geven bijzondere munt ter herdenking van…

Tweede Kamerverkiezingen 2021

 • Landelijke instellingen

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dat lijkt nog…

Knelpunten en kansen in de cultuursector

 • beleid & politiek

De crisis in de cultuursector en de kracht die deze sector daarbij…

Teruggave koloniale roofkunst

 • beleid & politiek

Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties: erkenning van onrecht en toon bereidheid dit te herstellen.

F F F

Financieringsregelingen Mondriaan Fonds

 • financiering

Wat zijn bij het Mondriaan Fonds de aanvraagmogelijkheden voor individuele beeldend kunstenaars…

G G G

Gemeentelijke kunst- en cultuuradviezen

 • financiering
 • Provincies & gemeenten

In veel gemeenten en provincies zijn het afgelopen voorjaar de adviezen voor…

B B B

BNG Erfgoedprijs

 • Provincies & gemeenten

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92…

Roep om financiële correctie beeldende kunstsector

 • Landelijke instellingen

De Zaak Nu, de belangenvereniging voor presentatie- en post-academische instellingen voor beeldende…

ADVERTENTIES