Stappen zetten

 • opstarten

In deze rubriek schrijven zes jonge beeldend kunstenaars die in 2021 afstudeerden aan een kunstacademie in Nederland brieven aan elkaar waarin zij vertellen hoe…

Internationaal Cultuurbeleid

 • beleid & politiek
 • internationaal

In november werd door het ministerie van OCW het rapport Internationaal Cultuurbeleid…

Coalitieakkoord

 • beleid & politiek

Het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, met de titel 'Omzien…

Culturele Basisinfrastructuur (BIS)

 • beleid & politiek

Begin november adviseerde de Raad voor Cultuur de minister om het huidige…

Cultuurdebat Tweede Kamer

 • beleid & politiek

In aanloop naar het cultuurdebat dat plaatsvond op 22 november, stuurde minister…

E E E

Evaluatie totstandkoming Kunstenplan Amsterdam

 • beleid & politiek
 • onderzoek
 • provincies & gemeenten

Enkele conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Evaluatie Kunstenplan 21-24. Totstandkoming en integraliteit'.

Ontstaan en ontwikkeling culturele Basisinfrastructuur

 • publicaties

De Boekman Verkenning 'Ontstaan en ontwikkeling culturele Basisinfrastructuur' verscheen in september jl.

Opdrachtenbeleid Amsterdam UMC

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Deze serie gaat over opdrachtgeverschap en de openbare ruimte. Er wordt steeds…

Online BK-lezing tijdens Art Rotterdam

De BK-lezing wordt dit jaar verzorgd door Gijs Frieling, beeldend kunstenaar en…

Sluitingsdata Stimuleringsfonds 2022

 • financiering

De sluitingsdata van de regelingen van het Stimuleringsfonds 2022 zijn bekend.

Creative Europe tijdens corona

 • beleid & politiek

De Covidpandemie heeft grote impact gehad op het culturele, sociale en economische leven van de Europese Unie in 2020. In het monitoring report Creative…

Herstel land art Flevoland

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte
 • provincies & gemeenten

Provinciale Staten van Flevoland stelt 500.000 euro beschikbaar voor herstel de vier…

E E E

Extra impulsgelden in Brabant

 • provincies & gemeenten

De provincie Brabant heeft eenmalig de provinciale Impulsgelden verhoogt.

S S S

Steun voor cultuur in Noord-Holland

 • provincies & gemeenten

De provincie Noord-Holland en haar gemeenten steunen 46 culturele instellingen in Noord-Holland…

Jaarverslag Stokroos

 • financiering
 • landelijke instellingen

Stichting Stokroos bracht onlangs zijn jaarverslag uit.

ADVERTENTIES