Creative Europe tijdens corona

 • beleid & politiek

De Covidpandemie heeft grote impact gehad op het culturele, sociale en economische leven van de Europese Unie in 2020. In het monitoring report Creative…

Herstel land art Flevoland

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte
 • provincies & gemeenten

Provinciale Staten van Flevoland stelt 500.000 euro beschikbaar voor herstel de vier…

E E E

Extra impulsgelden in Brabant

 • provincies & gemeenten

De provincie Brabant heeft eenmalig de provinciale Impulsgelden verhoogt.

S S S

Steun voor cultuur in Noord-Holland

 • provincies & gemeenten

De provincie Noord-Holland en haar gemeenten steunen 46 culturele instellingen in Noord-Holland…

Jaarverslag Stokroos

 • financiering
 • landelijke instellingen

Stichting Stokroos bracht onlangs zijn jaarverslag uit.

Balanceren

 • opstarten

In deze rubriek schrijven zes jonge beeldend kunstenaars die in 2021 afstudeerden aan een kunstacademie in Nederland brieven aan elkaar waarin zij vertellen hoe…

Sporen slavernij en koloniale verleden in collectieregistratie

 • landelijke instellingen

In september bracht de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) de handreiking Onderzoek…

Federatie Beeldrechten

 • landelijke instellingen

Auteursrechtenorganisatie Pictoright richtte samen met een aantal beroepsorganisaties de Federatie Beeldrechten op.

C C C

CBS: Monitor Kunstenaars

 • onderzoek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), publiceerde op 6 oktober 2021…

Debat coronasteun voor cultuur

 • beleid & politiek
 • landelijke instellingen

Op 28 september jl. debatteerde de Tweede Kamer over de coronasteun voor…

Textiel Festival Twente, de 1e editie

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Deze serie gaat over opdrachtgeverschap en de openbare ruimte. Er wordt steeds een situatie geschetst vanuit het perspectief van de verteller. Dat kan een…

Cultural Mobility Funding Guide

 • financiering

Dutch Culture publiceert, in samenwerking met On the Move, een geüpdatet editie…

W W W

Werkprogramma Raad voor Cultuur

 • beleid & politiek

Eind september heeft de Raad voor Cultuur zijn werkprogramma 2021-2022 aangeboden aan…

E E E

Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

 • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli…

Evaluatie Richtlijn en Experimenteer-
reglement Kunstenaars-
honorarium

 • beleid & politiek

In opdracht van BKNL, Beeldende Kunst Nederland, heeft onderzoeksbureau Berenschot in samenspraak…

ADVERTENTIES