Inflatiecorrectie Mondriaan Fonds bij nieuwe aanvragen

 • financiering
 • landelijke instellingen

Vanaf 1 januari 2023 voert het Mondriaan Fonds een inflatiecorrectie door binnen de regelingen Kunstenaar Start, Kunstenaar Basis, Kunstenaar Project, Curator Beschouwer. De correctie…

Kunst en cultuur op Cariben

 • beleid & politiek

Eind september 2022 sloten Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media en de…

Focus en balans

 • opstarten

In deze rubriek schrijven zes jonge beeldend kunstenaars die in 2021 afstudeerden…

Digitalisering in de cultuursector

 • beleid & politiek

De digitale transformatie in de cultuursector werd versneld door de coronacrisis. Het…

Het gemeenschappelijke auteursrecht

 • rechtReeKs

In rechtReeKs neemt de Kunstenbond, vakbond voor kunstenaars en iedereen die werkt…

Prinsjesdag en cultuur

 • beleid & politiek

Op 20 september jl. was het Prinsjesdag. De dag van de Miljoenennota en het aanbieden van de Rijksbegroting, dat wil zeggen de begrotingsvoorstellen van…

Fundamenteel naar cultuurbestel kijken

 • beleid & politiek

Op 16 september jl. bracht de Raad voor Cultuur zijn werkprogramma 2022-2023…

Vogelvrij

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte is kwetsbaar. Als de eigenaar, vaak een…

Museumcijfers

 • publicaties

In de publicatie Museumcijfers 2021. Trends in de museumsector roept de Museumvereniging…

BK-podcast Wat doet dat hier?

 • podcast

Met trots delen we mee dat onze podcastserie Wat doet dat hier?…

Regionale Cultuurmonitor

 • provincies & gemeenten

Met de Regionale Cultuurmonitor ontsluiten de Boekmanstichting en Atlas Research ruim zeventig indicatoren over het culturele aanbod, participatie en geldstromen in de provincies. De…

M M M

Museumbezoek op recept

 • internationaal

In Brussel kan men sinds kort op doktersvoorschrift en op kosten van…

F F F

Financiën

 • financiering

Een aantal mogelijkheden…

N N N

Nieuw steunpunt voor beeldend kunstenaars en vormgevers in Friesland 

 • provincies & gemeenten

Heb je als beeldend kunstenaar of vormgever in Friesland vragen over je…

Federatie Beeldrechten 

 • landelijke instellingen

Onlangs is de Federatie Beeldrecht opgericht.

ADVERTENTIES