E E E

Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

 • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli een verkenning met eerste bouwstenen om “meer ruimte te maken voor ontmoeting”,…

Evaluatie Richtlijn en Experimenteer-
reglement Kunstenaars-
honorarium

 • beleid & politiek

In opdracht van BKNL, Beeldende Kunst Nederland, heeft onderzoeksbureau Berenschot in samenspraak…

Europees rapport met aanbevelingen over arbeidsomstandigheden in de kunsten

 • publicaties

Het rapport The Status and Working Condi- tions for Artists, Cultural and…

Geannoteerde bibliografie over duurzaamheid in de kunsten

 • publicaties

De SHIFT Environmental Sustainability and the Arts Annotated Bibliography is een gids…

paradisodebat

 • landelijke instellingen

Op 29 augustus jl. vond in Amsterdam het jaarlijkse Paradisodebat plaats waar…

Recente toekenningen Mondriaan Fonds

 • financiering
 • landelijke instellingen

In de afgelopen maanden zijn er veel nieuwe toekenningen bekendgemaakt bij het Mondriaan Fonds. Onderstaand zetten we een en ander op een rijtje.

Inkomstenderving culturele en creatieve sector

 • landelijke instellingen

De Taskforce culturele en creatieve sector verwacht op basis van onderzoek dat…

2 2 2

200 miljoen euro aan leningen voor culturele en creatieve ondernemers

 • financiering

Triodos Bank Nederland en het European Investment Fund (EIF) bieden financiële ondersteuning…

kunst op het plein

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Enkele maanden geleden dwaalde Esther Didden door het historische centrum van Utrecht.

Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal

 • publicaties

Een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en…

R R R

Regeling PPO: deadline 1 oktober

 • financiering

Zelfstandigen kunnen tot 1 oktober een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage van 2/3 van de kosten van ontwikkelplannen, met een maximale bijdrage van…

C C C

Cultuurleningen coronasteunpakket verlengd tot 1 oktober

 • financiering

Cultuur + Ondernemen verstrekt Cultuurleningen, waaronder de Cultuur Opstart Lening die sinds…

Navigeren met de Fair Practice Code

 • landelijke instellingen

Publicatie met veel informatie over het gebruik van de Fair Practice Code…

Coronacompensatie voor kunstenaars en curatoren: tot 16 augustus

 • landelijke instellingen

Het Mondriaan Fonds biedt corona-overbrugging aan. Deadline 16 augustus.

Weerbare cultuursector essentieel voor herstel

 • beleid & politiek

In het herstel na de coronacrisis kan de culturele en creatieve sector…

ADVERTENTIES