H H H

Het belang van een aansprakelijksheids
verzekering

Omdat goede beroepsverzekeringen ook voor beeldend kunstenaars van belang zijn werkt BK-informatie sinds enige tijd samen met BB Assurantie Service aan een voor kunstenaars…

Code Diversiteit & Inclusie

 • beleid & politiek

Begin november werd de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie gepresenteerd, een gedragscode…

2019 Power 100

 • internationaal

Power 100 van ArtReview is een jaarlijkse ranglijst van de invloedrijkste honderd…

Kunstenplan Amsterdam

 • beleid & politiek
 • Provincies & gemeenten

Op 15 november jl. presenteerde wethouder van cultuur in Amsterdam Touria Meliani…

Boekman 120. Kunst als innovator

 • Publicaties

Boekman 120 gaat over het innovatieve vermogen van kunstenaars.

Cultuur in Friesland 2021-2024

 • beleid & politiek
 • Provincies & gemeenten

Met de nieuwe beleidsnota Nij Poadium voor de periode 2021- 2024 richt de provincie Friesland zich op een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor…

Voortgang internationaal cultuurbeleid

 • beleid & politiek
 • internationaal

Over de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid (ICB) ontving de Tweede Kamer…

Cultuurdebat Tweede Kamer

 • beleid & politiek

Op 18 november 2019 vond het Begrotingsdebat Cultuur plaats in de Tweede…

Debat: Kunst in de openbare ruimte zoekt toekomst

Op 6 november jl. vond in Motel Spatie het door Kunstenbond (vakgroep…

Veertig jaar BK-informatie: 100 sleutelwerken

Welke kunstwerken in de openbare ruimte in Nederland zijn sleutelwerken te noemen?…

Beeldende kunst in Leidse curriculum Geneeskunde

 • Landelijke instellingen

Het Leids Universitair Medisch Centrum is in oktober gestart met het nieuwe vak kijken is de (genees)kunst. Doel is het beter leren waarnemen en…

Een juridische sprong in het diepe

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontwierp de Friese kunstenaar…

RKD digitaliseert

 • Landelijke instellingen

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis digitaliseert in rap tempo zijn…

Vytautas Kumža wint Sybren Hellinga Kunstprijs 2019

 • Landelijke instellingen

Op zondag 3 november is de 8e Sybren Hellinga Kunstprijs uitgereikt aan…

Bescherming cultureel erfgoed

 • beleid & politiek

De door de Raad voor Cultuur ingestelde onafhankelijke commissie-Pechtold onderzocht of de…

ADVERTENTIES