• Succesvol ondernemen als kunstenaar

  Succesvol ondernemen als kunstenaar

  Organisaties Art is A Guaranty en Cultuur+Ondernemen organiseerden een aantal Artist Meetings, waarin kunstenaars samen met experts onderzochten hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. In BK-informatie geven we van elke Artist Meeting een verkorte weergave van de verslagen die Cultuur+Ondernemen maakte van de bijeenkomsten. Deze keer nuttige informatie over…

 • Eerlijk Delen

  Eerlijk Delen

  Met de campagne #eerlijkdelensocialmedia roept de Federatie Beeldrechten social media platforms op om een eerlijke vergoeding aan professionele beeldmakers te betalen voor het gebruik van hun beeld zonder toestemming.

 • De kunstwereld verandert: dit zijn de trends

  De kunstwereld verandert: dit zijn de trends

  Organisaties Art is A Guaranty en Cultuur+Ondernemen organiseerden een aantal Artist Meetings, waarin kunstenaars samen met experts onderzochten hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. In BK-informatie geven we van elke Artist Meeting een verkorte weergave van de verslagen die Cultuur+Ondernemen maakte van de bijeenkomsten. Deze keer veel nuttige informatie…

 • Regelingen arbeidsongeschiktheid en pensioen

  Regelingen arbeidsongeschiktheid en pensioen

  Impulsregelingen voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector.

 • Kansen creëren via LinkedIn

  Kansen creëren via LinkedIn

  Organisaties Art is A Guaranty en Cultuur+Ondernemen organiseerden een aantal Artist Meetings. Kunstenaars onderzochten samen met experts hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. In BK-informatie geven we de komende tijd van elke Artist Meeting een verkorte weergave van de verslagen die Cultuur+Ondernemen maakte van de bijeenkomsten. Deze keer veel…

 • Nieuwe adviseurs Mondriaan Fonds

  Nieuwe adviseurs Mondriaan Fonds

  Bij het Mondriaan Fonds zijn sinds het begin van dit jaar veertig nieuwe adviseurs toegetreden. De volledige poule van bestaat nu uit totaal negentig adviseurs. In de selectie van de adviseurs is rekening gehouden met de juiste combinatie van deskundigen, regionale spreiding en met verschillende perspectieven in de totale samenstelling van de poule.

 • Werken aan een blij brein?

  Werken aan een blij brein?

  Zo zorg je voor de juiste (her)bedrading. Dit verslag is gebaseerd op de eerste bijeenkomst van de Artist Meetings 2023, een reeks van vier sessies waarin kunstenaars samen met experts onderzoeken hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. De Artist Meetings bieden reflectie, inzicht en concrete tips om stappen te…

 • Actieplan verduurzaming

  Actieplan verduurzaming

  Eind juni lanceerden de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector het kennisplatform Actie als Cultuur met als doel het proces van verduurzaming in de volle breedte te versnellen.

 • Wat te doen met uitstelgedrag?

  Wat te doen met uitstelgedrag?

  Organisaties Art is A Guaranty en Cultuur+Ondernemen organiseerden een aantal Artist Meetings. Kunstenaars onderzochten samen met experts hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. In BK-informatie geven we steeds een korte weergave van een van de verslagen die Cultuur+Ondernemen maakte van de bijeenkomsten. Dit keer gaat het over uitstelgedrag.

 • Convenant culturele en creatieve sector

  Vanaf juli 2023 zijn de eerste stappen gezet op weg naar de totstandkoming van een sectoraal convenant voor de culturele en creatieve sector.

 • Geld voor het maken van kunst

  Geld voor het maken van kunst

  Organisaties Art is A Guaranty en Cultuur+Ondernemen organiseerden een aantal Artist Meetings. Kunstenaars onderzochten samen met experts hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. In BK-informatie geven we steeds een korte weergave van een van de verslagen die Cultuur+Ondernemen maakte van de bijeenkomsten. Dit keer ging het over het succesvol…

 • Reactie De Zaak Nu op advies BIS 2025-2028

  Reactie De Zaak Nu op advies BIS 2025-2028

  Op 2 april jl. verscheen het advies van de Raad voor Cultuur met betrekking tot de basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028. Iedere vier jaar adviseert de raad op verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon over de komende BIS. De BIS gaat over (voorwaarden voor) financiering van grote cultuurinstellingen, waaronder een aantal presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst…

 • Hoe zit de kunstmarkt in elkaar?

  Hoe zit de kunstmarkt in elkaar?

  Organisaties Art is A Guaranty en Cultuur+Ondernemen organiseerden een aantal Artist Meetings waar werd gesproken over het versterken van de onafhankelijke positie van beeldend kunstenaars. Kunstenaars onderzochten samen met experts hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. In deze en de komende edities van BK-informatie geven we steeds een korte…

 • Samenwerking tussen cultuur en zorg

  Samenwerking tussen cultuur en zorg

  Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) verspreidde onlangs een publicatie over samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn. In een korte en overzichtelijke tekst wordt uiteengezet wat mogelijk dilemma’s en bijbehorende oplossingen kunnen zijn bij samenwerkingen waarbij de verschillen in manier van werken soms groot kunnen zijn.

 • Creatieve kracht voor maatschappelijke vraagstukken

  Art is A Guaranty en Cultuur+Ondernemen organiseerden eind vorig jaar een aantal Artist Meetings. Daar werd gesproken over het versterken van de onafhankelijke positie van beeldend kunstenaars. Kunstenaars onderzochten samen met experts hoe ze hun onafhankelijke maatschappelijke en economische positie kunnen verstevigen en uitbreiden. In deze en de komende edities van BK-informatie geven we steeds…

 • Gallery Fair Practice Code

  Gallery Fair Practice Code

  Per juli 2023 geldt een Fair Practice Code voor galeries die een aanvraag doen bij het Mondriaan Fonds.

 • Advies: landelijk fonds voor kunst en wetenschap

  Advies: landelijk fonds voor kunst en wetenschap

  De Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie adviseren de minister van OCW om een landelijk fonds in te stellen voor experimenteel onderzoek en projecten op het gebied van kunst en wetenschap. Met het fonds willen de Akademies duurzame groei van dit werkterrein stimuleren.

 • fairPACCT

  fairPACCT

  In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma ‘Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken’ om de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de cultureleen creatieve sector te bevorderen. De naam van het programma is inmiddels omgedoopt in fairPACCT.

 • Oog voor Impuls biedt zzp’ers tijdelijke bijdrage kosten AOV

  Oog voor Impuls biedt zzp’ers tijdelijke bijdrage kosten AOV

  De overheid wil graag stimuleren dat zzp’ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

 • Lancering Fair Practice Lab

  Kunsten ’92 en Platform ACCT hebben de afgelopen maanden het Fair Practice Lab ontwikkeld.

 • Future Materials Bank

  Future Materials Bank

  De Future Materials Bank is een materiaalarchief dat de overgang naar ecologisch bewuste kunst- en ontwerppraktijken ondersteunt en bevordert.

 • Inflatiecorrectie Mondriaan Fonds bij nieuwe aanvragen

  Inflatiecorrectie Mondriaan Fonds bij nieuwe aanvragen

  Vanaf 1 januari 2023 voert het Mondriaan Fonds een inflatiecorrectie door binnen de regelingen Kunstenaar Start, Kunstenaar Basis, Kunstenaar Project, Curator Beschouwer. De correctie geldt ook voor Residency, Publicaties en Kunst Media en wordt meteen doorgevoerd in de nieuwe aanvraagronde van deze regelingen. Omdat deze correctie per 1 december wordt opgenomen in de aanvraagformulieren van…

 • Federatie Beeldrechten 

  Federatie Beeldrechten 

  Onlangs is de Federatie Beeldrecht opgericht.

 • Toekenningen kunstpodia

  Het Mondriaan Fonds draagt dit jaar vier miljoen euro bij aan de programma’s van in totaal zesentwintig kunstpodia in Nederland, variërend van kleine kunstinitiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma.

 • De staat van het mecenaat

  De staat van het mecenaat

  Op 30 april organiseerde Platform BK samen met Framer Framed het symposium De staat van het Mecenaat, waar werd gesproken over de ontwikkelingen rondom het mecenaat in Nederland. Renée Steenbergen hield een inleidende lezing over de geschiedenis van het mecenaat en in de panels die volgden ging het over verschillende vormen van mecenaat, over de…

 • Toekenningen Mondriaan Fonds najaar 2021

  Toekenningen Mondriaan Fonds najaar 2021

  In totaal zesensestig kunstenaars kregen een toekenning van het Mondriaan Fonds in het najaar van 2021.

 • Wat als het virus weer oplaait?

  De Taskforce culturele en creatieve sector heeft op uitnodiging van het kabinet aangegeven wat de culturele en creatieve sector nodig heeft om veilig open te blijven voor het geval het coronavirus weer oplaait. Een lange termijnaanpak voor corona bevat volgens de taskforce een aantal centrale en onderling verbonden aspecten. Elk aspect is onmisbaar om te…

 • Raming inkomstenderving

  De Taskforce culturele en creatieve sector vroeg onderzoeksbureau Berenschot een nieuwe raming op te stellen van de inkomstenderving voor de cultuursector over 2022.

 • Inzicht in inkomsten Nederlandse kunstprofessionals

  Wat waren de effecten van de (avond)lockdown die inging op 28 november 2021? Om daar een beeld van te krijgen, stuurde de Creatieve Coalitie een enquête uit. De Boekmanstichting analyseerde de resultaten.

 • Kunstkoop 2022

  Kunstkoop 2022

  De nieuwe lijst van galeries die deelnemen aan de KunstKoop is onlangs bekendgemaakt door het Mondriaan Fonds.

 • Jaarverslag Stokroos

  Jaarverslag Stokroos

  Stichting Stokroos bracht onlangs zijn jaarverslag uit.

 • Sporen slavernij en koloniale verleden in collectieregistratie

  Sporen slavernij en koloniale verleden in collectieregistratie

  In september bracht de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) de handreiking Onderzoek naar sporen van slavernij en het koloniale verleden in de collectieregistratie uit.

nl_NL_formalDutch