Referentiekader tarieven digitale cultuur

ico de redactie

  • financiering

De ervaring leert dat digitale makers vaak structurele meerkosten hebben voor het inrichten en draaiende houden van hun zelfstandige beroepspraktijk. Wat zijn goede tarieven en arbeidsvoorwaarden voor deze deelsector?

De zogenoemde ‘ketentafel Digitale Cultuur’ van Platform ACCT heeft een referentiekader laten opstellen die als leidraad kan worden gebruikt bij het vaststellen van of onderhandelen over tarieven. In het verlengde van dit referentiekader zal de keten-tafel een zzp-opslag vaststellen. Voor het referentiekader is bekeken welke collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden bestaan, welke tarievenrichtlijnen er eventueel zijn opgesteld, en wat bekend is over de positie en beloning van zelfstandigen.

Meer informatie

Download het Referentiekader Digitale Cultuur

nl_NL_formalDutch