Meeste kunstenaars geboren in Laren

  • onderzoek

Geen enkele Nederlandse gemeente heeft zoveel kunstenaars voortgebracht als Laren. Van iedere 10.000 mensen die geboren zijn in deze Noord-Hollandse gemeente, werden er 73 kunstenaar. Dit blijkt uit onderzoek van thuisstudieplatform Laudius, dat de kunstenaarsdatabase van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) onder de loep nam.

In totaal werden gegevens van bijna 38.000 Nederlandse kunstenaars geanalyseerd, geboren van 1500 tot en met 2000.

Na Laren komen met name veel kunstenaars uit grote steden binnen de Randstad. In Amsterdam werden naar verhouding bijna evenveel kunstenaars geboren als in de Gooise plaats (72 per 10.000 inwoners). Ook in Leiden, Haarlem, Den Haag en Delft komen relatief veel creatieven ter wereld.

Populairste kunstdiscipline verschilt per provincie

Van alle Nederlandse kunstenaars zijn de meesten schilder (29,5%), tekenaar of illustrator (15,4%) of beeldhouwer (11,6%). Niet in iedere provincie is de verdeling tussen de verschillende disciplines gelijk. Zo heeft Drenthe verhoudingsgewijs het grootste aandeel schilders met 32,1%, terwijl Noord-Holland juist de lijst aanvoert met het hoogste percentage tekenaars en illustratoren (18,8%). Flevoland onderscheidt zich door de hogere concentratie

van kunstenaars in moderne disciplines, zoals fotografen (15%) en acteurs en performers (1,8%). Utrecht en Friesland kennen juist een fors aantal ambachtslieden, waaronder houtbewerkers, steenhouwers en pottenbakkers: respectievelijk 10,8% en 9,9%.

Mannen en vrouwen

De kunstwereld werd eeuwenlang gedomineerd door mannen, maar daar komt langzaam verandering in. Met name in de 20e eeuw werd de invloed van vrouwen in de kunst steeds groter. Sinds de jaren ‘90 zijn er meer vrouwen (59%) dan mannen actief in het vak.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES