Agenda

05 Nov 202006 Nov 2020

Symposium Kunst in de openbare ruimte

Wat is de stand van zaken van kunst in de openbare ruimte in Nederland? Wat komen mensen die werken in dit veld tegen in hun dagelijkse beroepspraktijk? Hoe zien opdrachten eruit? Zijn er nog veel opdrachten en wat zijn de problemen die we tegenkomen wanneer het gaat over de realisering van kunst in de openbare ruimte? Deze en vele andere vragen komen aan de orde bij het Symposium Kunst in de openbare ruimte dat BK-informatie organiseert ter ere van het veertigjarig bestaan van dit vakblad voor beeldend kunstenaars – dat in 1979 zijn oorsprong vindt in het breed onder de aandacht brengen van nieuwe opdrachten voor beeldende kunst in de openbare ruimte.

Open in nieuwe tab

05 Sep 202015 Nov 2020

Limburg Biënnale

De Limburg Biënnale toont ruim 250 kunstwerken van meer dan 150 kunstenaars.

Open in nieuwe tab

09 Sep 202025 Oct 2020

The best of times, the worst of times

BredaPhoto Festival toont the state of the art van de hedendaagse fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema: actueel, prikkelend en op een originele manier getoond.

Open in nieuwe tab

06 Sep 202003 Jan 2021

From what will we reassemble ourselves

De tentoonstelling brengt zes hedendaagse kunstenaars, een team van onderzoekers en een architect bij elkaar om na te denken over een cruciale vraag van de Kroatisch-Bosnische auteur Jozefina Dautbegović: uit welke fragmenten – beelden, verhalen, archieven, historische overblijfselen – stel je een leven samen in het kielzog van genocide? De tentoonstelling positioneert de genocide die 25 jaar geleden plaatsvond in en rond Srebrenica, in Bosnië en Herzegovina als een historisch moment dat alle aanwezige kunstwerken met elkaar verbindt.

Open in nieuwe tab

04 Jul 202028 Feb 2021

Hilton Art Lab

Hilton Hotel stelt tijdelijk een grote winkelruimte naast het hotel beschikbaar voor kortstondige experimentele beeldende kunst projecten: kortlopende, wekelijks wisselende exposities, performances, installaties en filmprojecties.

Open in nieuwe tab

11 Sep 202027 Dec 2020

What about red?

Van de drie primaire kleuren roept rood de meest uiteenlopende emoties op. De tentoonstellingen bestaan uit werken van Nederlandse kunstenaars die zijn geboren rond de jaren ’50. Naast de thema-expositie zijn er werken uit de vaste museumcollectie te zien…

Open in nieuwe tab

05 Sep 202001 Nov 2020

The total scab-free solidarity

De tentoonstelling ontleent haar titel - The total scab-free solidarity and performative silence that struck floor-shows and soundstages from Desert to NJ coast for over half a year - aan een fragment uit Infinite Jest (een roman uit 1996 van David Foster Wallace) dat zich richt op president Johnny Gentle. een nar-achtig personage dat een gebrek aan compromis, verantwoordelijkheid en empathie ten opzichte van anderen belichaamt.

Open in nieuwe tab

06 Sep 202001 Nov 2020

Residu 5

Het Pompgemaal is een Residency van het Mondriaan Fonds in Huisduinen bij Den Helder. De negen kunstenaars die er de afgelopen twee jaar verbleven, laten een neerslag zien van hun werkperiode. De werken variëren van schilderijen en tekeningen tot installaties en video.

Open in nieuwe tab

01 Oct 202018 Oct 2020

SOFTART

20 textiele kunstwerken uit de SBK-collectie gecombineerd met textiel gerelateerd werk van hedendaagse gerenommeerde kunstenaars en jonge talenten. SOFTART gaat over fiber art in alle mogelijke toepassingen, vormen en kleuren en laat zien dat textielkunst springlevend is. Verschillende kunstgeneraties tonen overeenkomsten in thema, materiaal en/of productieproces.

Open in nieuwe tab

04 Oct 202017 Jan 2021

Living, Forgiving, Remembering

De expositie brengt werk bij elkaar van zeventien internationale kunstenaars rondom de thema’s verzoening, vergeving, tolerantie, herinnering en migratie. De tentoonstelling besteedt aandacht aan het overbruggen van tegenstellingen op maatschappelijk, politiek, religieus en cultureel vlak.

Open in nieuwe tab

29 Aug 202028 Feb 2021

Shifting Proximities

In augustus 2020 opende in een grote voormalige televisiestudio in Amsterdam het Nxt Museum, een nieuw museum voor digitale kunst. Uitgaande van het idee dat de toekomst een van de meest fascinerende concepten is van de menselijke geest, laat Nxt Museum kunst en technologie samengaan om te onderzoeken en te laten zien wat die toekomst kan brengen; what is next.

Open in nieuwe tab

26 Sep 202003 Jan 2021

This Is America | Art USA Today

Kunsthal KAdE ging in de aanloop naar de verkiezingen in de VS (3 november as.) op zoek naar de manier waarop kunstenaars zich positioneren. In de tentoonstelling brengen bijna veertig Amerikaanse kunstenaars via schilderijen, foto’s, muurschilderingen, documentatie en installaties de Verenigde Staten naar Nederland.

Open in nieuwe tab

03 Sep 202022 Nov 2020

A Fair Share of Utopia

Kun je je eigen belangen opzij zetten en echt vechten voor een betere wereld in het belang van volgende generaties, of is het makkelijker als je je voorstelt dat jij zelf ook onderdeel uitmaakt van die onbekende toekomst? Tentoonstelling van en in NEST en CBK Zuidoost.

Open in nieuwe tab

02 Jun 202022 Nov 2020

On the Move!

Over beweging in de hedendaagse kunst. Kunst hangt meestal aan de muur en doet niets, maar kunst kan ook bewegen of geluid maken.

Open in nieuwe tab

27 Jun 202015 Nov 2020

Papier Biënnale 2020

Een internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst waarin papier als materiaal de hoofdrol speelt. Het thema dit jaar is Thuis.

Open in nieuwe tab
ADVERTENTIES