Agenda

24 feb 202405 mei 2024

Het verlangen naar een donut (economie)

De tentoonstelling met de titel Het verlangen naar een donut(economie) vormt de gespreksaanzet voor het jaarprogramma De grenzen aan groei, gericht op het herijken van de relatie tussen economie en ecologie. Aan de hand van het werk van twaalf kunstenaars geeft de tentoonstelling invulling aan een systeem waarin economisch en ecologisch welzijn in onderlinge samenhang en binnen planetaire grenzen wordt bezien.

Open in nieuwe tab

28 apr 202415 sep 2024

Met De Ploeg in de stilte

Stilte kan je op allerlei manieren ervaren. Wat betekent dat voor de kunstenaar? Werkt hij of zij in stilte, is stilte voelbaar, te omschrijven met woorden? Is er misschien een zekere stilte nodig om een schilderij te maken? Hoe verbeeld je stilte? En wat betekent het voor de kijker? Kan je stilte ervaren door naar een schilderij te kijken? En moet het eigenlijk stil zijn in een museumzaal?…

Open in nieuwe tab

11 apr 202419 mei 2024

Op Residency

Een nieuwe omgeving kan voor kunstenaars op residency nieuwe ideeën voortbrengen. Waarmee kunnen zij zich verbinden? Wat brengt dit nieuwe perspectief teweeg? Wat willen zij onderzoeken? In de expositie tonen acht kunstenaars van De Ploegh waar hun nieuwe omgeving toe heeft geleid. Zij laten werk zien dat is gemaakt in IJsland, Japan, Hongarije, Vlieland, Servië, Singapore, Friesland, Frankrijk en Griekenland.

Open in nieuwe tab

15 mrt 202409 Jun 2024

De hand die zocht in de leegte

Een tentoonstelling van artistieke strategieën in het spanningsveld tussen houvast vinden en loslaten. Verschillende thematieken komen aan bod, waaronder vermissing van een naaste, beknelling door culturele taboes en de zoektocht naar genezing van ziekte. In de tentoonstelling vormt het menselijk lichaam een rode draad.

Open in nieuwe tab

22 mrt 202419 mei 2024

In Touch

Een tentoonstelling over technologie als het middelpunt van onze relaties met elkaar, onszelf, en de wereld om ons heen.

Open in nieuwe tab

20 apr 202403 nov 2024

Makers on materials

Wol, katoen, fique, linnen, rubber en zijde; dat zijn de zes hoofdrolspelers in deze groepstentoonstelling. Zes internationale, hedendaagse kunstenaars vinden inspiratie in deze natuurlijke materialen. De zes materialen zijn verdeeld over zes zalen met elk een nieuw, uniek verhaal.

Open in nieuwe tab

28 mrt 202428 apr 2024

Squaring the Circle

Kun je met behulp van een passer en een liniaal een vierkant maken met dezelfde oppervlakte als een gegeven cirkel? Het probleem klinkt eenvoudig, maar sinds de oudheid hebben generaties wiskundigen zich beziggehouden met deze vraag. Wiskundigen zijn pas recentelijk in staat om de cirkel vierkant te maken. Dit hoofdstuk in de wiskunde komt overeen met een proces dat de kunstenaars in deze tentoonstelling gemeen hebben. Ze proberen allemaal iets te doen wat op het eerste gezicht onmogelijk lijkt. De kunstenaars zijn gefascineerd door het vierkant en de cirkel als abstracte structuren die orde scheppen in de chaos. Deelnemende kunstenaars: Annesas Appel, Kees Visser, Kuno Grommers, Zoë d’Hont, Milah van Zuilen, Jan Maarten Voskuil. Curatoren: Annesas Appel en Bas Lafleur.

Open in nieuwe tab

23 mei 2024

Wat laat je na

Het Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK) organiseert ‘Wat laat je na’; een informatiemiddag over kunstenaarschap, auteursrecht en nalatenschap. De bijeenkomst duurt van 14.00-16.00 uur en er is ruime gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Sprekers en panelleden zijn Babat Belder (Pictoright), Fenneke Voorsluis (BBK), Maaike Hesselink (Damsté advocaten | notarissen) en Floris Paalman (ervaringsdeskundige). Toegang gratis, aanmelden verplicht.

Open in nieuwe tab

02 mrt 202401 Jun 2024

Verborgen Verbanden

Waarom weten we zo weinig over wat er op de plantages in het voormalig Nederlands- Indië gebeurde? De gruwelijke geschiedenis van contractarbeid in Deli op Sumatra, dat mensen dwong te werken voor westerse ondernemers, lijkt in de doofpot gestopt. Daarmee zijn ook de verhalen van verzet, dat er wel degelijk was, vaak niet vastgelegd maar enkel mondeling doorgegeven. Deze doelbewuste onderdrukking en ontkenning van de plantagearbeiders en hun ervaringen is nog steeds voelbaar. In het meerjarige onderzoeksproject Verborgen Verbanden ontrafelt het Van Abbemuseum zijn eigen oorsprong in dit koloniale verleden. De uitkomsten worden gepresenteerd in een tentoonstelling, podcast en erfgoedplatform.

Open in nieuwe tab

23 feb 202422 mei 2024

Foam Talent 2024-2025

Twintig kunstenaars die de toekomst van de fotografie vormgeven. De 20 geselecteerde kunstenaars zijn gekozen uit 2.480 inzendingen uit 106 landen en omvatten een breed scala aan visies en perspectieven.

Open in nieuwe tab

01 mrt 202407 Jul 2024

Positions: Soft Intimacies

Met Positions: Soft Intimacies presenteert Stroom Den Haag werken van Eugenie Boon, Yaïr Callender, Haevan Lee, Farah Rahman en Amber Toorop; vijf kunstenaars die zich bevinden op het snijvlak van spiritualiteit, ecologie, cultureel erfgoed en orale geschiedenis. Gezamenlijk vertrekpunt van de deelnemers is de vraag: Hoe houden we herinneringen levend?…

Open in nieuwe tab

11 feb 202419 mei 2024

The One-Straw Revolution

Deze tentoonstelling is geïnspireerd op The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming (1975), een boek over ecologisch denken en handelen van de Japanse boer en filosoof Masanobu Fukuoka. Zijn gedachtengoed gaat over het cultiveren van de aarde met een minimale hoeveelheid afval en met respect voor het behoud van het evenwicht van ecosystemen. In navolging daarop verwijst de titel naar het uitstrooien van stro in een veld na de oogst.

Open in nieuwe tab

24 feb 202427 apr 2024

de rilling van de duur

Expositie over de fenomenen van tijd en ruimte. Schilders, fotografen en beeldenmakers zijn bij elkaar gebracht door gastcurator Gerard de Kleijn. De zeven kunstenaars hebben een antenne voor de onvoltooid verleden tijd en een zevende zintuig voor de duizeling van de ruimte. De sfeer van de tentoonstelling is poëtisch, ver verwijderd van het rumoer op straat.

Open in nieuwe tab

20 apr 202424 nov 2024

Biënnale van Venetië

Van 20 april tot en met 24 november vindt de 60e Biënnale van Venetië plaats, dit jaar samengesteld door Adriano Pedrosa (Brazilië), onder de titel Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere. De titel is afgeleid van een serie werken die vanaf 2004 is gemaakt door het collectief Claire Fontaine, gestart in Parijs en gevestigd in Palermo. De werken bestaan uit neonsculpturen van verschillende kleuren met de woorden ‘Stranieri Ovunque’ in verschillende talen. Deze uitdrukking is weer ontleend aan de naam van een collectief uit Turijn dat begin jaren 2000 vocht tegen racisme en vreemdelingenhaat in Italië. Kunstenaar Renzo Martens zal samen met het kunstenaarscollectief Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC) en curator Hicham Khalidi de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië 2024 verzorgen.

Open in nieuwe tab

08 dec 202312 mei 2024

My Oma

My Oma besteedt speciale aandacht aan belichaamde kennis en verhalen op kleine schaal. In het licht van politieke polarisatie, benadrukt My Oma juist historische perspectieven, versterkte intergenerationele banden en kennis die is behouden door verschillende diasporas. De tweetalige titel van het project – met het Engelse my en het Nederlandse oma – is bedoeld om deze persoonlijke benadering over te brengen. De grootmoeder als een veelzijdige protagonist die is doordrongen van daadkracht en tegelijkertijd het onderwerp vormt van sociale projecties. De figuur van de grootmoeder maakt daardoor verschillende perspectieven op geschiedenissen, tradities en herkomst mogelijk. My Oma is een grote groepstentoonstelling van hedendaagse kunst en omvat nieuwe opdrachten, bestaand werk, performances en evenementen.

Open in nieuwe tab
ADVERTENTIES