BK-informatie
vakblad voor beeldend kunstenaars
Print magazine: 8 edities per jaar
Online magazine: het hele jaar door

Secretariaat Stichting BK-informatie
p/a Solon management & organisatie
Laurens Jzn Costerstraat 15a
3261 LH Oud-Beijerland
010 – 21 31 668
secretariaat@bk-info.nl

Redactie & Ontwerp
Xandra Nibbeling & Kamiel Verschuren
redactie@bk-info.nl

Redacteur Binnen- en Buitenland
Laurien Dumbar

Bestuur Stichting BK-informatie
Klaas Hoekstra, penningmeester
Cathy Jacob, voorzitter
Sandra Smets, secretaris

Projectleider jubileumviering
Esther Didden

Druk
Veldhuis Media

Oplage
7.000

Ontwerp & realisatie website
Buro Ponzo

Advertentieacquisitie
Virtúmedia

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties waar het inhoudelijk niet achter staat te weigeren.

De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en geverifieerd. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste vermeldingen. Niets uit de gedrukte of online uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van boekdruk, fotokopie, microfilms of werk ander medium dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2019

ISSN 0167-3491

© 1979/2019 Stichting BK-informatie, Rotterdam