Nieuwe regeling Samenwerking & Schaalvoordelen

ico de redactie

  • financiering

De overgang naar meer solide werk- en inkomenszekerheid in de sector brengt structurele kosten met zich mee. Voor organisaties omvat dit onder andere kosten voor het in vaste dienst nemen van zzp’ers, het bieden van pensioenregelingen en het waarborgen van eerlijke vergoedingen. Zzp’ers maken kosten voor het volgen van scholing en afsluiten van financiële voorzieningen, zoals pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Om deze investeringen het hoofd te bieden, kan worden samengewerkt. Samenwerking kan namelijk leiden tot schaalvoordelen én tot kostenbesparing. Investering in een eerlijke en duurzame beroepspraktijk wordt op deze manier mogelijk gemaakt.

Financiële bijdrage voor de verkenning en implementatie van samenwerkingsverbanden

Via de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen kunnen organisaties en zzp’ers in de culturele en creatieve sector een financiële bijdrage aanvragen voor de verkenning en implementatie van samenwerkingsverbanden. Het kan bijvoorbeeld gaan om organisaties en/of kunstenaars die activiteiten op elkaar afstemmen om een breder publiek aan te trekken en een grotere impact en reikwijdte te bereiken op het kunst- en stedelijke klimaat, maar ook om kunstenaars die samen een atelier huren of het oprichten van een gezamenlijke rechtspersoon.

De regeling is onderdeel van Oog voor Impuls en biedt:

 

  • Een Verkenningsbijdrage om de mogelijkheden van die samenwerking te onderzoeken, met een maximum van € 20.000 voor verkenning van samenwerking tussen organisaties en een maximum van 5.000 voor verkenning van samenwerking tussen zzp’ers.
  • Een Stimulansbijdrage voor de implementatiekosten van de samenwerking, met een maximum van 10.000 voor de samenwerkende organisaties en 2.500 voor de samenwerkende zzp’ers.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door zzp’ers of organisaties werkzaam in de culturele en creatieve sector, maar samenwerkingsverbanden met een zzp’er of organisatie buiten de culturele en creatieve sector worden wel ondersteund.

Meer informatie

nl_NL_formalDutch