Eerlijk Delen

  • landelijke instellingen

Met de campagne #eerlijkdelensocialmedia roept de Federatie Beeldrechten social media platforms op om een eerlijke vergoeding aan professionele beeldmakers te betalen voor het gebruik van hun beeld zonder toestemming.

Deze actie is bedoeld voor alle professionals die hun geld verdienen met het creëren van beeld: fotografen, illustratoren, kunstenaars, ontwerpers. Het werk van deze professionals wordt vaak zonder toestemming gedeeld op social media.

De Federatie Beeldrechten is een samenwerkingsverband tussen Pictoright en zeven beroepsorganisaties die de belangen van ontwerpers, illustratoren, fotografen, fotojournalisten en beeldend kunstenaars behartigen. Binnen de federatie zetten zij zich samen in voor een betere auteursrechtelijke positie van makers. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat beeldmakers in de exploitatie van hun werk kunnen meegroeien met alle technologische ontwikkelingen. Hieronder valt ook de controle over de verspreiding van hun werk op (social media) platforms. Op deze platforms worden dagelijks grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen gedeeld. Eerder was er geen wet die hiervoor iets regelde. Zo konden deze platforms jarenlang geld verdienen met onder andere advertentie-inkomsten, terwijl er veel materiaal – van onder andere beeldmakers – online werd gezet zonder toestemming en bijbehorende vergoeding. Dit wordt de ‘value gap’ genoemd.

dat beeldmakers in de exploitatie van hun werk kunnen meegroeien met alle technologische ontwikkelingen

Om deze ‘gap’ te dichten, is op Europees niveau wetgeving ontwikkeld. Sinds 2021 is in de Auteurswet kort gezegd geregeld dat social mediaplatforms verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat binnen hun platforms wordt geplaatst en gedeeld. De platforms moeten daarom ook in gesprek gaan met rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal om hun best te doen toestemming te krijgen voor het verspreiden van deze content.

Een oproep aan de diverse platforms om hun wettelijke plicht te vervullen

Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor beeldmakers, probeert sinds de invoering van deze regelgeving de onderhandelingen aan te gaan, maar nog zonder succes. Daarom doen de verschillende organisaties die deel uitmaken van de Federatie Beeldrechten een oproep aan de diverse platforms om hun wettelijke plicht te vervullen en regelingen aan te gaan met Pictoright. Een onderdeel van die oproep is de campagne ‘Eerlijk delen social media!’. Iedereen kan via de website van Federatie Beeldrechten beeld downloaden om te delen op de eigen sociale media om daarmee de oproep tot eerlijk delen nog breder te verspreiden.

Meer informatie en toolkit

Meer Artikelen

ADVERTENTIES