• Meerderheid Nederlanders voorstander verduurzaming culturele sector

  Meerderheid Nederlanders voorstander verduurzaming culturele sector

  Twee op de drie ondervraagde Nederlanders vindt dat de culturele sector duurzamer moet worden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de Boekmanstichting. Dat mensen verduurzaming willen, betekent niet dat ze elk initiatief direct omarmen. Ze steunen vooral maatregelen die hen of de culturele maker niet direct raken. Met het onderzoek van de Boekmanstichting,…

 • Nationale agenda voor kunst in gezondheidszorg

  Nationale agenda voor kunst in gezondheidszorg

  Het bewezen effect van kunst op de algemene gezondheid wordt in Nederland nog te weinig ingezet, zo blijkt uit de whitepaper Arts in Health.

 • Broedplaatsenbeleid in zes grote steden

  Broedplaatsenbeleid in zes grote steden

  Boekman Extra #44

 • Kunstenbond publiceert Position Paper over AI

  Kunstenbond publiceert Position Paper over AI

  Als vakbond van de creatieve en culturele sector houdt de Kunstenbond zich actief bezig met de ontwikkelingen van generatieve AI en de impact en consequenties de impact en consequenties hiervan op het creatieve werkveld. De organisatie zet zich in voor eerlijke en menswaardige wet- en regelgeving voor de ontwikkeling van generatieve AI, zodat dit niet…

 • De bevrijding van het mecenaat

  De bevrijding van het mecenaat

  Het mecenaat is in opkomst in de Nederlandse beeldende kunst. Van een paar tientjes tot vele miljoenen, gulle gevers strooien met geld en goodies. Succesverhalen en excessen halen vaak de krant; een grote prijs, een geliefd standbeeld, een geval van belastingontduiking. Maar over de grotere structuren van het mecenaat als fenomeen gaat het bijna nooit.

 • Boekman #137: Samen werken

  Boekman #137: Samen werken

  Het romantische idee van de kunstenaar die in afzondering werkt bestaat nog steeds en spreekt tot de verbeelding. Denk aan de schrijver die zich terugtrekt op een zolderkamertje of de schilder die zich verschanst in een atelier. De realiteit van vandaag is echter anders. Wat beweegt kunstenaars en creatieven om samen te werken? Die vraag…

 • Kunst en zorg

  Kunst en zorg

  ‘De Boekman’ van dit najaar, nummer 136, gaat over kunst en zorg. En over sociaal kunstenaarschap, care-ism en zorgzaamheid, aldus de ondertitel.

 • Rijkscultuurfondsen in de regio

  Rijkscultuurfondsen in de regio

  In de online beschikbare publicatie Rijkscultuurfondsen in de regio geven de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Mondriaan Fonds, toelichting op hun huidige rol en aanpak om alle Nederlanders toegang te bieden tot kunst en cultuur.

 • Boekman

  Boekman

  Bij de Boekmanstichting zijn de afgelopen maanden weer tal van publicaties verschenen, zoals de zomereditie over de toekomst van kunst en cultuur, de lente-editie over kunstopleidingen, en online beschikbare edities van Boekman Extra over diversiteit in de culturele sector en over impact.

 • Rechtenwijzer kunst in de openbare ruimte

  Rechtenwijzer kunst in de openbare ruimte

  Pictoright maakte een online special over de rechten rondom kunst in de openbare ruimte.

 • De kunst van het maken

  De kunst van het maken

  Hoe zetten we de maakpraktijk centraal in het culturele ecosysteem? Dat was de centrale vraag tijdens het symposium De kunst van het maken op 17 januari, georganiseerd door Renée Steenbergen, Veem House for Performance en Platform BK. Esmee Schoutens schreef een verslag voor Platform BK, waarvan wij een ingekorte versie publiceren.

 • Boekman #133: Onderzoek en data

  Boekman #133: Onderzoek en data

  De Boekman van deze winter gaat over onderzoek en data. Wat zeggen al die in de cultuursector verzamelde data en onderzoeken? Indicatoren als publieksbereik of eigen inkomsten kunnen zorgen voor een eenzijdig perspectief op kwantitatief resultaat zonder oog te hebben voor de gevolgen ervan voor het beleid van een instelling.

 • Publicaties Boekmanstichting

  Publicaties Boekmanstichting

  De boekmanstichting werd opgericht in 1963 en is het onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. De stichting doet onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de cultuursector en het cultuurbeleid en publiceert daar geregeld over. Onderstaand noemen we enkele recente publicaties.

 • Museumcijfers

  Museumcijfers

  In de publicatie Museumcijfers 2021. Trends in de museumsector roept de Museumvereniging overheden op om musea in staat te stellen te investeren in een duurzame toekomst.

 • Boekman #131: Kunstenaar en macht

  Boekman #131: Kunstenaar en macht

  Het thema van de Boekman van deze zomer is ‘kunstenaars en macht’ en gaat over grensoverschrijdend gedrag en ongelijke machtsverhoudingen in de kunst en cultuursector. 

 • Zorgen om jonge kunstenaars

  Zorgen om jonge kunstenaars

  Onlangs verscheen een inspiratiebundel van de veertien adviesraden van regering en parlement, waarin samenleving en politiek worden opgeroepen te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Iedere adviesraad belichtte vanuit zijn specifieke rol een visie, zo ook de Raad voor Cultuur.

 • Publicaties bij Boekmanstichting

  Publicaties bij Boekmanstichting

  Bij de Boekmanstichting is de afgelopen periode een aantal publicaties uitgekomen.

 • Kunstpodia: Een internationaal perspectief

  Publicatie van het Mondriaan Fonds over het overheidsbeleid ten aanzien van kunstpodia in de vier ons omringende landen.

 • Precaire Praktijken Reader

  Precaire Praktijken Reader

  Reader van Platform BK over de precariteit van werkenden in de beeldende kunst.

 • Lokaal cultuurbeleid

  Lokaal cultuurbeleid

  De lente-editie van Boekman (#130) gaat over lokaal cultuurbeleid, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Verschillende artikelen gaan in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van lokaal cultuurbeleid en de verhoudingen daarbij tussen Rijk en gemeenten, en gemeenten onderling. Ook wordt ingegaan op onderzoek van Berenschot in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten…

 • Corona, cultuur en gemeenten

  Corona, cultuur en gemeenten

  Onderzoeksbureau Berenschot stelde in samenwerking met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een digitale informatiegids samen: Corona, cultuur en gemeenten deel 2.

 • Grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector

  Grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector

  Het derde deel in de reeks ‘Verkenningen’ van de Boekmanstichting, dat verscheen in oktober 2021, ging over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Met de reeks Verkenningen wordt steeds een actueel thema belicht vanuit de Kennisbank van de Boekmanstichting.

 • Residencies en makerschap

  Residencies en makerschap

  Onder de titel ‘Plaats, plek en ruimte’ verscheen in november 2021 Boekman Extra #28, een onderzoek naar de functies van residencies in makerschap door redacteur, programmamaker en literair agent Kim van Kaam.

 • Ontstaan en ontwikkeling culturele Basisinfrastructuur

  Ontstaan en ontwikkeling culturele Basisinfrastructuur

  De Boekman Verkenning ‘Ontstaan en ontwikkeling culturele Basisinfrastructuur’ verscheen in september jl. en biedt een korte terugblik op het ontstaan en de inrichting van de culturele Basisinfrastructuur (BIS). Welke subsidiecriteria hanteerden de opeenvolgende bewindslieden voor de invulling ervan? Het cultuurbeleid van Ronald Plasterk (2009-2012), Halbe Zijlstra (2013-2016), Jet Bussemaker (2017-2020) en Ingrid van Engelshoven (2021-2024)…

 • Europees rapport met aanbevelingen over arbeidsomstandigheden in de kunsten

  Europees rapport met aanbevelingen over arbeidsomstandigheden in de kunsten

  Het rapport The Status and Working Condi- tions for Artists, Cultural and Creative Professionals is het resultaat van een brainstormbijeenkomst georganiseerd door Voices of Culture op 27en 28 april.

 • Geannoteerde bibliografie over duurzaamheid in de kunsten

  Geannoteerde bibliografie over duurzaamheid in de kunsten

  De SHIFT Environmental Sustainability and the Arts Annotated Bibliography is een gids met belangrijke bronnen, literatuur en inspirerende voorbeelden voor de ontwikkeling van ecologisch duurzame kunstpraktijken.

 • Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal

  Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal

  Een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector.

 • On Affecting Change

  On Affecting Change

  Over het online symposium ‘On Affecting Change Through Artist-in-Residencies’, dat Kunsthuis Syb en Hotel Maria Kapel samen met AIR Platform NL (onderdeel van DutchCulture) organiseerden in december 2020 en januari 2021.

 • Gids voor financiering duurzame kunst- en cultuurprojecten

  Gids voor financiering duurzame kunst- en cultuurprojecten

  De GALA Funding and Resources Guide – Second edition is de bijgewerkte editie van de gids die voor het eerst werd geproduceerd in 2015 in het kader van het door de EU gefinancierde project, Green Art Lab Alliance (GALA).

 • Effecten coronacrisis in cultuursector

  Effecten coronacrisis in cultuursector

  De Boekmanstichting onderzocht de gevolgen in 2020 van de coronacrisis voor organisaties in de culturele en creatieve sector: zowel de schade voor de organisaties en zzp’ers binnen de sector als de effecten van de steunmaatregelen worden in de publicatie in beeld gebracht. Eind mei 2021 verscheen ‘Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Effecten van de coronacrisis in…

 • Cultuur en duurzaamheid

  Cultuur en duurzaamheid

  De Boekmanstichting wijdde het zomernummer Boekman 127 aan cultuur en duurzaamheid: hoe kan de cultuursector bijdragen aan een groenere wereld? “De auteurs in dit nummer van Boekman laten zien dat cultuur bij uitstek geschikt is om mensen meer bewust te maken van duurzaamheid. Door culturele gebouwen en organisaties zo milieuvriendelijk mogelijk te maken, maar ook…

 • Kunst in stadsontwikkeling

  Kunst in stadsontwikkeling

  Kunst in stadsontwikkeling. Exit- overpeinzingen bij het afscheid van Ronald Stokkel is een publicatie van de gemeente Leiden.

nl_NL_formalDutch