Meerderheid Nederlanders voorstander verduurzaming culturele sector

ico Xandra Nibbeling

  • publicaties

Duurzame bedrijfsvoering

In de eerste plaats vinden Nederlanders het belangrijk dat culturele instellingen hun bedrijfsvoering verduurzamen (73 procent). Zo is ruim drie kwart (78 procent) van de geënquêteerden van mening dat het een verantwoordelijkheid is van de sector om afval te verminderen en te recyclen. Driekwart (75 procent) is voorstander van het gebruik van lokale leveranciers. Daarnaast zien ze kansen voor het gebruik van milieuvriendelijke producten (73 procent), besparen van energie (65 procent), gebruik van duurzame energie (62 procent) en ethische financiering (56 procent).

Invloed duurzaamheid op creatieve maakproces

Bijna tweederde (63 procent) van de Nederlanders vindt dat culturele instellingen alleen duurzame materialen moeten gebruiken. Ook steunt 63 procent maatregelen om de biodiversiteit zichtbaar te verbeteren, onder andere door de aanleg van groene daken. Als het gaat om duurzaamheid in relatie tot de creatieve vrijheid van de maker, dan is men kritischer. Een kleinere groep (46 procent) vindt dat culturele instellingen voorrang moeten gegeven aan makers die duurzame materialen gebruiken of zich in het bijzonder richten op klimaatthema’s (44 procent). Ook is 45 procent van de Nederlanders van mening dat culturele instellingen een deel van hun programmering moeten besteden aan klimaatthema’s. Het aantal mensen dat voorstander is van deze maatregelen is nog altijd groter dan de groep die tegen is (respectievelijk 28 procent, 31 procent en 30 procent).

Minder steun voor beïnvloeding publiek

Hoewel de meesten voorstander zijn van verduurzaming staat een kleiner deel positief tegenover maatregelen die hen direct raken. Zo geeft 62 procent aan te vinden dat culturele instellingen alleen duurzame producten moeten verkopen. Denk daarbij aan een museumcafé dat melkproducten vervangt voor plantaardige alternatieven. 54 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat culturele instellingen het openbaar vervoer stimuleren onder de bezoekers. Als het gaat om het informeren van publiek, vindt 60 procent dat culturele instellingen duurzame acties moeten promoten onder bezoekers. 58 procent is van mening dat culturele instellingen hen moeten informeren over de invloed van de mens op het klimaat. Een kleine meerderheid (52 procent) wil weten welke duurzame maatregelen culturele instellingen zelf hebben genomen.

Bezoekersaantallen

Duurzaamheid is een urgent onderwerp en kan in de toekomst invloed hebben op bezoekersaantallen. Zo verwacht 41 procent van de Nederlanders dat ze over vijf jaar minder snel een niet-duurzame culturele instelling zullen bezoeken. Bijna de helft (48 procent) is neutraal en een klein deel (11 procent) verwacht vaker een niet-duurzame instelling te bezoeken.

Meer informatie en het onderzoeksrapport vindt u hier

nl_NL_formalDutch