• Reactie Kunsten ’92 op hoofdlijnenakkoord

  Reactie Kunsten ’92 op hoofdlijnenakkoord

  In de nacht van 15 op 16 mei jl. hebben de vier formerende politieke partijen een akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Kunsten ’92 gaf daarop een reactie waar het de voorstellen betreft die een effect op kunst en cultuur hebben. Onderstaand de punten van zorgen.

 • Bevindingen JongeMakersPlatform

  Bevindingen JongeMakersPlatform

  Het JongeMakersPlatform voor de Raad voor Cultuur als de voelsprieten naar het culturele veld en brengt de mening, leefwereld en praktijk van jonge makers dichterbij.

 • Toegang tot Cultuur, op weg naar een nieuw bestel voor 2029

  Toegang tot Cultuur, op weg naar een nieuw bestel voor 2029

  Eind januari van dit jaar presenteerde de Raad voor Cultuur het advies Toegang tot cultuur; op weg naar een nieuw bestel in 2029. Het advies kwam tot stand op verzoek van de staatssecretaris van cultuur.

 • Evaluatie functioneren Raad voor Cultuur

  Evaluatie functioneren Raad voor Cultuur

  Eens in de vier jaar is de Raad voor Cultuur eraan gehouden zichzelf te evalueren.

 • Meerkosten Fair Pay

  Meerkosten Fair Pay

  Half november van dit jaar verscheen onder de titel Fair Pay dichterbij een onderzoek naar de minimale meerkosten die fair pay in 2022 met zich meebrachten.

 • Werkprogramma Raad voor Cultuur

  Werkprogramma Raad voor Cultuur

  De Raad voor Cultuur ziet in de toekomst een subsidiestelsel voor zich dat openstaat voor nieuwe genres en disciplines en op die manier een breed publiek kan aanspreken. “Het bestel van de toekomst garandeert betere toegankelijkheid van cultuur voor iedereen in het hele land en biedt ruimte aan talent en experiment. Dat bestel zorgt door…

 • Kiezen voor cultuur

  Kiezen voor cultuur

  Op 22 november aanstaande vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De meeste partijen hebben een beeld van hun ideale kunsten cultuurbeleid op papier gezet. Onderstaand een summier, en waar mogelijk een op de beeldende kunst gericht, overzicht.

 • Prinsjesdag en kunst

  Prinsjesdag en kunst

  Op Prinsjesdag op 19 september jl. maakte het demissionaire kabinet de Miljoenennota bekend, ook voor de culturele en creatieve sector een interessant moment.

 • Val kabinet en de kunsten

  Val kabinet en de kunsten

  Na de val van kabinet Rutte IV deze zomer, verschenen meerdere artikelen over de gevolgen die dat zou kunnen hebben voor de culturele en creatieve sector. Op 22 november van dit jaar zijn de verkiezingen, gevolgd door de kabinetsformatie.

 • Maatschappelijke opgaven en verdienvermogen

  Maatschappelijke opgaven en verdienvermogen

  Half juni verscheen ‘In de schijnwerpers. Groeipotenties voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven’, een onderzoek dat Berenschot uitvoerde in opdracht van de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer. De commissie wilde verkennen hoe de culturele en creatieve sector haar verdienvermogen kan vergroten met als doel het realiseren van een stabiele en…

 • Status en arbeidsomstandigheden kunstenaars

  Status en arbeidsomstandigheden kunstenaars

  De Europese Commissie publiceerde deze zomer een rapport opgesteld over de arbeidsomstandigheden van kunstenaars.

 • Omgevingswet

  Omgevingswet

  De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken, de nieuwe wet bundelt regels en maakt ze eenvoudiger. Wat betekent de nieuwe wet voor beeldend kunstenaars?

 • Verantwoordingsonderzoek OCW

  Verantwoordingsonderzoek OCW

  In mei 2023 verscheen het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van OCW.

 • Oog voor Impuls verlengd

  Oog voor Impuls verlengd

  Het ministerie van OCW heeft de subsidie voor de stimuleringsregelingen van het programma Oog voor Impuls verlengd.

 • Cultuur natuurlijk

  Cultuur natuurlijk

  Duurzaamheid en cultuur kunnen elkaar versterken, maar er is wel een stevige impuls nodig om de verduurzaming van de cultuursector te versnellen, aldus de Raad voor Cultuur in zijn advies Cultuur Natuurlijk, dat half juni werd gepresenteerd.

 • Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028

  Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028

  Op 16 juni jl. presenteerde staatssecretaris Uslu de Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028. Deze hebben betrekking op de instellingen die voor die periode een subsidie van het rijk aanvragen en bij toekenning voor de periode van vier jaar onder de zogenoemde Basisinfrastructuur (bis) zullen vallen. Per subsidieperiode worden de uitgangspunten bijgesteld.

 • Reactie De Zaak Nu op advies BIS 2025-2028

  Reactie De Zaak Nu op advies BIS 2025-2028

  Op 2 april jl. verscheen het advies van de Raad voor Cultuur met betrekking tot de basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028. Iedere vier jaar adviseert de raad op verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon over de komende BIS. De BIS gaat over (voorwaarden voor) financiering van grote cultuurinstellingen, waaronder een aantal presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst…

 • Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

  Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

  De creatieve prestaties van makers en uitvoerend kunstenaars worden voortaan wettelijk beter beschermd, dit maakten de ministers Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media eind april bekend.

 • Advies aanvraag- en beoordelingsproces BIS 2025-2028

  Advies aanvraag- en beoordelingsproces BIS 2025-2028

  Begin april bracht de Raad voor Cultuur advies uit over het cultuurstelsel. Staatssecretaris Uslu had de raad gevraagd te adviseren over het aanvraag- en beoordelingsproces van de culturele basisinfrastructuur in de periode 2025 tot en met 2028 (BIS 25-28). In het najaar van dit jaar stelt de raad het beoordelingskader daaromtrent vast. Een van de…

 • Steun aan cultuur blijft hangen

  Gemeenten krijgen vanaf dit jaar 300 miljoen euro extra indexatie van het kabinet om maatschappelijke en culturele organisaties te compenseren voor gestegen kosten vanaf 2022. Deze wordt echter nog niet of nauwelijks ingezet, zo blijkt uit een rondgang van de Taskforce culturele en creatieve sector bij twintig grote en middelgrote gemeenten.

 • Beleidsdoorlichting cultuur

  Beleidsdoorlichting cultuur

  Half december verstuurde Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media het onderzoek Cultuur van en voor iedereen. Deze (verplichte) beleidsdoorlichting betreft de tijdsperiode 2001 tot en met 2020 en gaat over het onderdeel cultuurdeelname. We noemen hieronder een beperkt aantal punten uit het onderzoek.

 • Europees werkplan Cultuur 2023-2026

  De Raad van de Europese Unie heeft eind november het Europees Werkplan voor Cultuur 2023-2026 goedgekeurd. In het plan zijn nieuwe prioriteiten voor Europees cultuurbeleid opgesteld. Onder andere is besloten om de externe dimensie van cultuur te versterken en een specifieke actie voor Oekraïne toe te voegen aan het plan.

 • Subsidieronde 2025-2028 onder zelfde voorwaarden

  Er komt een relatief eenvoudige aanvraagronde voor de rijkscultuursubsidies voor de periode 2025-2028.

 • fairPACCT

  fairPACCT

  In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma ‘Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken’ om de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de cultureleen creatieve sector te bevorderen. De naam van het programma is inmiddels omgedoopt in fairPACCT.

 • De kracht van creativiteit

  De kracht van creativiteit

  Op 4 november jl. verscheen de Meerjarenbrief Cultuur van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media). In deze brief, met als titel De kracht van creativiteit, zet de staatssecretaris uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord wil inzetten.

 • JongeMakersPlatform

  De Raad voor Cultuur startte eind oktober met het JongeMakersPlatform, een platform met vijftien jonge makers van verschillende disciplines in het creatieve veld.

 • Meer culturele samenwerking met Oekraïne

  Het kabinet maakt van Oekraïne een zogeheten focusland op het gebied van internationaal cultuurbeleid. Dat heeft staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) bekendgemaakt tijdens een overleg met Europese cultuurministers in Brussel. Door die status zijn er meer mogelijkheden voor culturele samenwerking, investeringen en uitwisseling.

 • Kunst en cultuur op Cariben

  Kunst en cultuur op Cariben

  Eind september 2022 sloten Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media en de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een convenant waarin ze afspreken dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor de culturele infrastructuur in Caribisch Nederland. Gestreefd wordt naar een meer duurzaam cultuurbeleid en het op orde brengen van de basis. 

 • Digitalisering in de cultuursector

  Digitalisering in de cultuursector

  De digitale transformatie in de cultuursector werd versneld door de coronacrisis. Het is belangrijk deze versnelling vast te houden en de positieve mogelijkheden van digitalisering te omarmen, aldus de Raad voor Cultuur.

 • Prinsjesdag en cultuur

  Prinsjesdag en cultuur

  Op 20 september jl. was het Prinsjesdag. De dag van de Miljoenennota en het aanbieden van de Rijksbegroting, dat wil zeggen de begrotingsvoorstellen van alle ministeries.

 • Fundamenteel naar cultuurbestel kijken

  Fundamenteel naar cultuurbestel kijken

  Op 16 september jl. bracht de Raad voor Cultuur zijn werkprogramma 2022-2023 uit met daarin onder meer de geplande adviezen voor de komende tijd. De raad daarin: “Er ligt een unieke kans om de culturele en creatieve sector weerbaarder en wendbaarder te maken. Daarvoor is het wel nodig om fundamenteel en in de volle breedte…

 • Internationaal cultuurbeleid 2017 – 2020

  Internationaal cultuurbeleid 2017 – 2020

  Op 24 maart 2022 boden minister Hoekstra (BZ) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) de Tweede Kamer de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid (ICB) 2017-2020 aan. Dit beleid wordt uitgevoerd door onder anderen de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland en de rijkscultuurfondsen. 

nl_NL_formalDutch