Nationale agenda voor kunst in gezondheidszorg

  • publicaties

Het bewezen effect van kunst op de algemene gezondheid wordt in Nederland nog te weinig ingezet, zo blijkt uit de whitepaper Arts in Health.

Meer dan tweehonderd onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, zorgmedewerkers, kunstenaars, docenten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden doen de oproep om kunst en cultuur een meer prominente plaats te geven in de gezondheidszorg.

Whitepaper Arts in Health in the Netherlands

Half februari van dit jaar is de whitepaper Arts in Health gepresenteerd waarin de huidige stand van zaken rond de toepassing van kunst en cultuur in de Nederlandse gezondheidszorg wordt verkend. Er staan concrete initiatieven in die laten zien hoe waardevol kunst en cultuur zijn om huidige en toekomstige uitdagingen in de gezondheidzorg het hoofd te bieden. Zo wijst onderzoek bijvoorbeeld uit dat zingen in een koor of een museumbezoek niet alleen plezierig en inspirerend is, maar ook aantoonbare voordelen heeft voor de gezondheid.

Nationale agenda Arts in Health in the Netherlands

Ondanks deze wetenschappelijke bevindingen worden kunst en cultuur nog steeds weinig ingezet in de gezondheidszorg. Arts in Health Netherlands pleit daarom voor het integreren van kunst en creativiteit in zorginstellingen en gemeenschappen. Om dat voor elkaar te krijgen is nu het initiatief genomen tot een nationale agenda Arts in Health.

Download Whitepaper Arts in Health

Meer Artikelen

ADVERTENTIES