• Update Cultuurmonitor: het publiek komt terug, maar zorgen blijven

  Update Cultuurmonitor: het publiek komt terug, maar zorgen blijven

  De jaarlijkse rapportage van de Cultuurmonitor biedt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de culturele sector. Elke Jaarrapportage bestaat uit één of meerdere artikelen waarin, vanuit een overkoepelend perspectief, naar de sector wordt gekeken. Daarnaast vindt u in de Jaarreportage de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s.

 • Meeste kunstenaars geboren in Laren

  Meeste kunstenaars geboren in Laren

  Geen enkele Nederlandse gemeente heeft zoveel kunstenaars voortgebracht als Laren. Van iedere 10.000 mensen die geboren zijn in deze Noord-Hollandse gemeente, werden er 73 kunstenaar. Dit blijkt uit onderzoek van thuisstudieplatform Laudius, dat de kunstenaarsdatabase van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) onder de loep nam.

 • Positie vrouwelijke beeldend kunstenaars

  Positie vrouwelijke beeldend kunstenaars

  Op 28 maart jl. presenteerde de Boekmanstichting het onderzoeksrapport ‘Vrouwelijke beeldend kunstenaars in Nederland: Arbeidsmarktpositie, carrièreverloop, representatie’. Nieuwe cijfers tonen een gedetailleerd beeld van arbeidsmarktpositie, carrièreverloop en representatie van vrouwelijke beeldend kunstenaars. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Niemeijer Fonds

 • Maatschappelijke opgaven en verdienvermogen

  Maatschappelijke opgaven en verdienvermogen

  Half juni verscheen ‘In de schijnwerpers. Groeipotenties voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven’, een onderzoek dat Berenschot uitvoerde in opdracht van de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer. De commissie wilde verkennen hoe de culturele en creatieve sector haar verdienvermogen kan vergroten met als doel het realiseren van een stabiele en…

 • Verantwoordingsonderzoek OCW

  Verantwoordingsonderzoek OCW

  In mei 2023 verscheen het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van OCW.

 • Cultuurmonitor – Jaarreportage 2022

  Cultuurmonitor – Jaarreportage 2022

  Bij de Boekmanstichting verscheen onlangs de Cultuurmonitor – Jaarreportage 2022 met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de cultuursector. De monitor kent een tweejaarlijkse updatecyclus, waarbij het ene jaar de nadruk ligt op de themapagina’s en het andere jaar op de domeinpagina’s. In deze editie stonden de themapagina’s centraal. De domeinpagina’s zijn gedurende het…

 • Duurzaamheid in de kunstwereld

  Duurzaamheid in de kunstwereld

  Uit een recent onderzoek van NRC (NRC, 1 februari 2023) blijkt dat de Nederlandse kunstsector in vergelijking tot andere sectoren maar langzaam verduurzaamt en slecht geïnformeerd is over mogelijkheden tot klimaatadaptie. Musea en fondsen blijken nauwelijks tot geen beleid te ontwikkelen om de afspraken uit te voeren van de Klimaattop van 2015 in Parijs. Bovendien,…

 • Economische waarde beeldsector

  Economische waarde beeldsector

  De in 2022 opgerichte Federatie Beeldrechten presenteerde medio februari de resultaten van een onderzoek naar de economische waarde van de beeldsector.

 • Opnieuw minder bezoekers in Nederlandse musea

  Nederlandse musea trokken in 2021 12,3 miljoen bezoekers, ruim twee miljoen minder dan een jaar eerder. Dit is een daling van 14 procent en ten opzichte van 2019 een daling van 64 procent. De daling was het sterkst onder buitenlandse bezoekers.

 • Corona, cultuur en gemeenten

  Corona, cultuur en gemeenten

  Onderzoeksbureau Berenschot stelde in samenwerking met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een digitale informatiegids samen: Corona, cultuur en gemeenten deel 2.

 • Inzicht in inkomsten Nederlandse kunstprofessionals

  Wat waren de effecten van de (avond)lockdown die inging op 28 november 2021? Om daar een beeld van te krijgen, stuurde de Creatieve Coalitie een enquête uit. De Boekmanstichting analyseerde de resultaten.

 • Unesco bezorgd over afname investeringen in cultuur

  Unesco bezorgd over afname investeringen in cultuur

  Unesco, de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, maakt zich zorgen over de afgenomen investeringen in cultuur, ook omdat die gelijke tred lijken te houden met de afname van de vrijheid van informatie en pers.

 • De Nederlandse kunstmarkt

  De Nederlandse kunstmarkt

  De Nederlandse Galerie Associaties (NGA) deed onderzoek naar de Nederlandse kunstmarkt. In 2021 voerde de organisatie een enquête uit onder galeries, kunstbeurzen en kunstverkopers om meer inzicht te krijgen in de structuur en laatste ontwikkelingen van de primaire beeldende kunstmarkt in Nederland, dat wil zeggen de markt van de nieuwe nog niet eerder aangekochte werken…

 • Grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector

  Grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector

  Het derde deel in de reeks ‘Verkenningen’ van de Boekmanstichting, dat verscheen in oktober 2021, ging over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Met de reeks Verkenningen wordt steeds een actueel thema belicht vanuit de Kennisbank van de Boekmanstichting.

 • Residencies en makerschap

  Residencies en makerschap

  Onder de titel ‘Plaats, plek en ruimte’ verscheen in november 2021 Boekman Extra #28, een onderzoek naar de functies van residencies in makerschap door redacteur, programmamaker en literair agent Kim van Kaam.

 • Cultuurmonitor 2021

  Cultuurmonitor 2021

  Binnen de culturele sector worden, ten gevolge van de coronacrisis, zware verliezen geleden, wat met name de zzp’ers in de sector raakt. Daarnaast zijn zowel publieksbereik als de frequentie van cultuurbezoek gedaald. Dat zijn enkele conclusies uit de eind vorig jaar verschenen Cultuurmonitor 2021.

 • Evaluatie totstandkoming Kunstenplan Amsterdam

  Enkele conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Kunstenplan 21-24. Totstandkoming en integraliteit’.

 • CBS: Monitor Kunstenaars

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), publiceerde op 6 oktober 2021 de Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep 2021. In de monitor worden personen die werkzaam zijn als kunstenaar vergeleken met andere werkenden met een creatief beroep, werkenden op het hoogste beroepsniveau en met de werkzame beroepsbevolking als geheel. De meest…

 • Effecten coronacrisis in cultuursector

  Effecten coronacrisis in cultuursector

  De Boekmanstichting onderzocht de gevolgen in 2020 van de coronacrisis voor organisaties in de culturele en creatieve sector: zowel de schade voor de organisaties en zzp’ers binnen de sector als de effecten van de steunmaatregelen worden in de publicatie in beeld gebracht. Eind mei 2021 verscheen ‘Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Effecten van de coronacrisis in…

 • Impact Covid-19 op artist-in-residencies

  Impact Covid-19 op artist-in-residencies

  Covid-19: Impact survey on the arts residencies field_ survey 2 of 3 

 • Cultuur in Gelderland

  Cultuur in Gelderland

  De Provincie Gelderland zet zich in voor een toekomstbestendige oplossing voor de problemen ten gevolge van het coronavirus en wil met de Gelderse gemeenten tot een gezamenlijk visie komen op een toekomstige culturele infrastructuur.

 • Impact Survey on the Arts Residencies Field, deel 1

  Analytisch rapport uitgebracht van een onderzoek naar de impact van Covid-19 op internationale artist-in-residencies.

 • Feiten en cijfers over cultuur, sport en recreatie

  In het voorjaar maakte het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) cijfers en feiten bekend over de sector cultuur, sport en recreatie. Daaronder vallen bedrijven en instellingen in kunst, cultuur, kansspelen, natuurbehoud, sport en recreatie, en bibliotheken en musea.

 • Duurzaamheid in de culturele sector

  Duurzaamheid in de culturele sector

  De Boekmanstichting en Bureau 8080 brachten een publicatie uit over duurzaamheid binnen de cultuursector.

 • Algoritme-angst in de hedendaagse kunst

  Algoritme-angst in de hedendaagse kunst

  Wat zijn de onderliggende aannames en overtuigingen bij angst voor algoritmen?

 • De staat van cultuur in Noord-Brabant

  De staat van cultuur in Noord-Brabant

  Half juni werd Waarde van Cultuur 2020 gepubliceerd. De monitor beschrijft op basis van feiten en cijfers actuele trends en ontwikkelingen in de Brabantse cultuursector en is het vervolg op Waarde van cultuur 2018.

 • Promoveren in de kunsten

  In het komende academische jaar gaat MERIAN van start als een ruimte voor gezamenlijk onderzoek tussen maken en denken.

 • Pensioen voor zelfstandigen

  Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) een pensioen voor zelfstandigen.

 • Bouwen aan beeldende kunst

  Bouwen aan beeldende kunst

  Sinds 1951 is de percentagereling voor beeldende kunst bij Rijksgebouwen een bron voor opdrachten aan beeldend kunstenaars in Nederland. Hoe werkt de regeling en welke positie heeft zij een kleine zeventig jaar later in het opdrachtgeverschap in de Nederlandse beeldende kunst? En zijn er aandachtspunten voor de toekomst? Het Atelier Rijksbouwmeester heeft de Boekmanstichting gevraagd…

 • De Staat van Cultuur

  De Staat van Cultuur

  Half december presenteerde de Boekmanstichting De Staat van Cultuur 4, de Cultuurindex Nederland. Belangrijkste conclusie uit onderzoek en zestig gesprekken met professionals: de cultuursector beweegt volop mee met de snel veranderende samenleving, maar heeft meer kennis nodig om nog beter op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen.

 • Economisch belang culturele en creatieve sector vergelijkbaar met de bouw

  Economisch belang culturele en creatieve sector vergelijkbaar met de bouw

  Op 19 juli 2019 presenteerde het CBS cijfers die bevestigen dat het economische belang van de creatieve en culturele sector (inclusief media) groter is dan vaak wordt gedacht.

 • Beeldende Kunst in cijfers: Collectieve Selfie #4

  Beeldende Kunst in cijfers: Collectieve Selfie #4

  Onlangs verscheen de vierde editie van de Collectieve Selfie. Met de Selfies maakt Beeldende Kunst Nederland (BKNL) cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland zichtbaar.

nl_NL_formalDutch