Bevindingen JongeMakersPlatform

  • beleid & politiek

Het JongeMakersPlatform voor de Raad voor Cultuur als de voelsprieten naar het culturele veld en brengt de mening, leefwereld en praktijk van jonge makers dichterbij.

Het JongeMakersPlatform van de Raad voor Cultuur bestaat uit een groep van vijftien enthousiaste jonge makers uit verschillende windstreken en disciplines. Zij fungeren voor de raad als voelsprieten naar het culturele veld en ze brengen de mening, leefwereld en praktijk van jonge makers dichter bij de raad.

Het platform vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de arbeidspositie en veiligheid op de werkvloer voor (jonge) zzp’ers. Zeker voor jonge kunstenaars die net beginnen en nog aan een carrière moeten beginnen is het risico op uitbuiting en een on-veilige werkomgeving groot.

Eveneens hoog op de agenda staat het onderwerp van mentale gezondheid en dat kunst een belangrijke rol kan spelen bij het omgaan met en het voorkomen van mentale problemen. Door hun eigen ambities, beperkte kansen en het gevaar van onveilige werkomgevingen is de druk op jonge kunstenaars hoog.

De jonge makers geven ook aan dat niet iedereen met kunst wordt bereikt. Ondanks de goede intenties van makers en instel-lingen heeft niet iedereen het idee dat kunst ook voor hen is. Of over onderwerpen gaat die hen ook aangaan. In het vmbo is de mogelijkheid om eindexamen te doen in kunstvakken beperkt, zodat ook die jongeren al vroeg het idee hebben dat kunst niet voor hen is.

Subsidiegevers hebben niet altijd oog voor de groep die cultuur niet ziet als iets voor hen. Daardoor ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod: juist kunstuitingen waarmee een bre-dere groep Nederlanders zou kunnen worden bereikt, krijgen moeilijk financiering. Dat bepaalde cultuuruitingen niet altijd als ‘kunst’ worden gezien, helpt daarbij niet mee.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES