Advies: landelijk fonds voor kunst en wetenschap

  • landelijke instellingen

De Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie adviseren de minister van OCW om een landelijk fonds in te stellen voor experimenteel onderzoek en projecten op het gebied van kunst en wetenschap. Met het fonds willen de Akademies duurzame groei van dit werkterrein stimuleren.

Grensverleggende samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers kunnen nauwelijks gebruik maken van bestaande regelingen van fondsen voor cultuur of wetenschap. Dit concluderen de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie na een verkenning onder cultuur- en wetenschapsfondsen. In een brief aan Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, pleiten zij voor een landelijk fonds dat kruisbestuiving tussen artistiek en academisch onderzoek mogelijk maakt en samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers ondersteunt.

Grensverleggende samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers kunnen nauwelijks gebruik maken van bestaande regelingen van fondsen

Zij adviseren de minister om een KxW-pilotfonds te starten voor een periode van drie jaar, met een budget van elf miljoen euro, in samenwerking met onder meer de Rijkscultuurfondsen, NWO en Regieorgaan SIA. Ook geven zij concrete richtlijnen voor de inrichting van het fonds: over het soort onderzoek, de bedragen die worden toegekend en de beoordeling van aanvragen.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES