fairPACCT

  • beleid & politiek
  • landelijke instellingen

In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma ‘Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken’ om de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de cultureleen creatieve sector te bevorderen. De naam van het programma is inmiddels omgedoopt in fairPACCT.

Het doel is om de Fair Practice Code te vertalen naar concrete hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk.

Veel werkenden in de sector hebben tijdelijke contracten, gemiddeld lage inkomens en geen (financiële) ruimte voor pensioenopbouw, scholing en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het versterken van hun inkomenspositie en de ontwikkeling van toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden stimuleert de sector en is van waarde voor de economie en maatschappij als geheel.

Het gaat om de arbeidssituatie van alle werkenden

Het gaat om de arbeidssituatie van alle werkenden: loondienst, zzp’ers en hybriden, wel en niet gesubsidieerden, stagiairs, vrijwilligers en starters. Het programma baseert zich op onderzoek naar de status van de arbeidsvoorwaarden en contractafspraken in verschillende deelsectoren. De beoogde verbeteringen moeten duurzaam zijn en fairPACCT faciliteert daarom werkenden, organisaties en samenwerkingsverbanden bij het proces naar betere afspraken.

Het stimuleringsprogramma kan verschillende instrumenten en resultaten opleveren, zoals goede voorbeelden, een begrijpelijk kader voor begrippen binnen de deelsectoren, handleidingen voor het tot stand komen van goede afspraken, richtlijnen voor beloningen en andere arbeidsvoorwaarden en normen of cao-afspraken voor de diverse deelsectoren.

Meer informatie: platformacct.nl

Meer Artikelen

ADVERTENTIES