Privacy verklaring BK-informatie

Stichting BK-informatie heeft bij de invoering van de AVG op 25 mei 2018 deze privacy verklaring opgesteld. Het privacy beleid is van toepassing op al onze diensten en op al onze abonnees, deelnemers aan activiteiten en klanten. Omdat wij bij het leveren van onze diensten gebruik maken van uw persoonlijke gegevens willen wij u vertellen waarom we dit doen, hoe we uw gegevens gebruiken en welke rechten u heeft op het inzien en wijzigen van uw gegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting BK-informatie verzorgt het vakblad BK-informatie. Daarnaast organiseren we soms activiteiten zoals lezingen en bieden we adverteerders de mogelijkheid om advertenties te plaatsen in het vakblad en brengen we vraag en aanbod samen. Om onze diensten te kunnen leveren maken we gebruik van verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om aanmeldingen en afmeldingen van abonnementen af te handelen, het abonnementsgeld te innen, nieuwsbrieven te versturen naar het juiste digitale adres, aanmeldingen voor lezingen goed te verwerken en advertenties te kunnen plaatsen in het blad.

Welke gegevens verzamelen en bewaren wij?

Wanneer u zich opgeeft voor een van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld voor zover dit nodig is voor de realisatie van die dienst. We verzamelen enkel de gegevens die u zelf aan ons opgeeft. Het gaat dan om uw naam, adres gegevens, telefoonnummer en mailadres en bij automatische incasso uw bankrekeninggegevens.

U kunt er zeker van zijn dat we alle gegevens die we verzamelen beveiligen en alleen aan derden vertrekken als die onderdeel zijn van het proces om de dienstverlening aan u te realiseren zoals ons secretariaat en administratiekantoor en aan de drukker ten behoeve van de verzending van het vakblad. Wij hebben om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen met deze derde partijen verwerkingsovereenkomsten gesloten waardoor uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor is beschreven.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

We leggen alleen uw gegevens vast die u zelf aan ons verstrekt heeft. U heeft het recht om deze gegevens bij ons op te vragen en te controleren. Als deze gegevens, zoals uw adres, niet juist zijn, kunt u ons uiteraard verzoeken deze te wijzigen. Als u uw abonnement wilt opzeggen, kunt u op onze site lezen hoe dit in zijn werk gaat.

We bewaren als u geen abonnee meer bent uw betalingsgegevens gedurende 7 jaar, dit in verband met de fiscale bewaartermijn van de administratie. Overige gegevens worden na afloop van een kalenderjaar vernietigd.

U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail of om keuze t.a.v. het digitaal ontvangen van de factuur te wijzigen.

Nog vragen over het privacy beleid?

Uiteraard heeft u het recht om nadere informatie op te vragen ten aanzien van de verwerking en beveiliging van uw gegevens. Als u vragen heeft over dit beleid dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres secretariaat@bk-info.nl.