Vraag & Aanbod

Vraag-en-aanbod advertenties zijn kleine advertenties, meestal van particulieren of kleine zelfstandigen.

De teksten worden opgemaakt door BK-informatie. U levert via e-mail platte tekst aan.

Kosten bij eenmalige plaatsing

€ 16,25 voor 130 karakters inclusief spaties of minder; elke 26 karakteres meer (incl. spaties) kosten € 3,25 extra.
Het maximum is 260 tekens voor € 32,50.
Prijzen zijn inclusief btw (21%).

Kleine oproepen (zonder logo)

Deze oproepen betreffen korte berichten die in het stramien van het blad worden opgemaakt, zonder logo.

Kosten

€ 149,00 (excl. 21% BTW) voor 20 regels op 1 kolom (1 regel is 38 karakters inclusief spaties). Iedere regel meer kost 7,50 euro extra met een maximum van 40 regels.

De tekst van de advertentie dient per e-mail te worden opgegeven. Na plaatsing ontvangt u een (BTW)rekening.

Voor meer informatie en boeken kunt u contact opnemen met Laurien Dumbar via secretariaat(@)bk-info.nl

Aanmelden

Voor aanmelden van een mini-advertentie in de rubriek Vraag en Aanbod of een kleine oproep kunt u contact opnemen met Laurien Dumbar via secretariaat@bk-info.nl.

Deadlines 2024

  • BK-informatie #3: 2 april (verschijningsdatum: 26 april)
  • BK-informatie #4: 14 mei (verschijningsdatum: 7 juni)
  • BK-informatie #5: 25 juni (verschijningsdatum: 19 juli)
  • BK-informatie #6: 27 augustus (verschijningsdatum: 20 september)
  • BK-informatie #7: 8 oktober (verschijningsdatum: 1 november)
  • BK-informatie #8: 19 november (verschijningsdatum: 13 december)