Vraag & Aanbod

Vraag-en-aanbod advertenties zijn kleine advertenties, meestal van particulieren of kleine zelfstandigen.

De teksten worden opgemaakt door BK-informatie. U levert via e-mail platte tekst aan.

Kosten bij eenmalige plaatsing

€ 15,50 voor 130 karakters inclusief spaties of minder; elke 26 karakteres meer (incl. spaties) kosten € 3,10 extra.
Het maximum is 260 tekens voor € 31,00.
Prijzen zijn inclusief btw (21%).

Aanmelden

Voor aanmelden van een mini-advertentie in de rubriek Vraag en Aanbod kunt u contact opnemen met Laurien Dumbar via secretariaat@bk-info.nl.

Deadlines 2022

  • nr. 5 – dinsdag 28 juni (verschijningsdatum: 22 juli)
  • nr. 6 – dinsdag 30 augustus (verschijningsdatum: 23 september)
  • nr. 7 – dinsdag 11 oktober (verschijningsdatum: 4 november)
  • nr. 8 – dinsdag 22 november (verschijningsdatum: 16 december)