Vraag & Aanbod

Vraag-en-aanbod advertenties zijn kleine advertenties, meestal van particulieren of kleine zelfstandigen.

De teksten worden opgemaakt door BK-informatie. U levert via e-mail platte tekst aan.

Kosten bij eenmalige plaatsing

€ 15,50 voor 130 karakters inclusief spaties of minder; elke 26 karakteres meer (incl. spaties) kosten € 3,10 extra.
Het maximum is 260 tekens voor € 31,00.
Prijzen zijn inclusief btw (21%).

Aanmelden

Voor aanmelden van een mini-advertentie in de rubriek Vraag en Aanbod kunt u contact opnemen met Marina Lagerwerf.

Komende deadlines

nr. 4 –  19 mei (verschijningsdatum: 12 juni)
nr. 5 –  30 juni (verschijningsdatum: 24 juli)
nr. 6 –  1 september (verschijningsdatum: 25 september)
nr. 7 –  13 oktober (verschijningsdatum: 6 november)
nr. 8 – 24 november (verschijningsdatum: 18 december)