Vraag & Aanbod

Vraag-en-aanbod advertenties zijn kleine advertenties, meestal van particulieren of kleine zelfstandigen.

De teksten worden opgemaakt door BK-informatie. U levert via e-mail platte tekst aan.

Voor meer informatie over deze advertentiemogelijkheid neemt u contact op met het secretariaat, Marina Lagerwerf.

Voorwaarden en tarieven

Kosten bij eenmalige plaatsing:
€ 15,50 voor 130 tekens (incl. spaties) of minder; elke 26 tekens meer (incl. spaties) kosten € 3,10 extra. Het maximum is 260 tekens voor € 31,00; e.e.a. incl. BTW (21%).

Schriftelijke opgave en betaling vooraf op IBAN: NL96 INGB 0000 2595 13, t.g.v. Stichting BK-informatie, Rotterdam.
Men dient zelf het verschuldigde bedrag uit te rekenen en vooraf over te maken, ook bij herhaalde plaatsing. Bij de opgave dient men het nummer van BK-informatie waarin men wil adverteren te vermelden, evenals het te betalen bedrag en het rekeningnummer waarvan men dit bedrag heeft afgeschreven.

Deadlines 2019 en 2020

nr. 8 – 26 november (verschijningsdatum: 20 december)
nr. 1 –  7 januari (verschijningsdatum: 31 januari)
nr. 2 –  18 februari (verschijningsdatum: 13 maart)
nr. 3 –  7 april (verschijningsdatum: 1 mei)
nr. 4 –  19 mei (verschijningsdatum: 12 juni)
nr. 5 –  30 juni (verschijningsdatum: 24 juli)
nr. 6 –  1 september (verschijningsdatum: 25 september)
nr. 7 –  13 oktober (verschijningsdatum: 6 november)
nr. 8 – 24 november (verschijningsdatum: 18 december)