Toekenningen kunstpodia

  • financiering
  • landelijke instellingen

Het Mondriaan Fonds draagt dit jaar vier miljoen euro bij aan de programma’s van in totaal zesentwintig kunstpodia in Nederland, variërend van kleine kunstinitiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma.

T T T

De bijdrage is bedoeld voor “een publiekstoegankelijk programma dat bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst”. De kunstpodia krijgen de bijdrage voor een programma van een tot maximaal drie jaar. Het gaat om vaste bijdragen van 25.000 tot 175.000 euro op jaarbasis. 

In de categorie Kunstpodium Start – voor kleine organisaties en collectieven – ontving het fonds vijftig aanvragen, waarvan twaalf initiatieven een bijdrage ontvangen van 25.000 euro voor een kalenderjaar. De initiatieven zijn Blind Walls Gallery in Breda, Dat Bolwerck in Zutphen, Destination Unknown in Weert, Into Nature in Assen, Ja Ja Ja Nee Nee Nee i Amsterdam, Manifold Books in Amsterdam, Plaatsmaken in Arnhem, RADIUS in Delft, SEA Foundation in Tilburg, Shimmer in Rotterdam, VierVaart in Groede en WET in Rotterdam.
Daarnaast kregen vijf aanvragen een positieve beoordeling gekregen, maar deze konden niet gehonoreerd worden door een tekort aan budget, dat waren Bureau Postjesweg in Amsterdam, Derde Wal in Nijmegen, Greylight Projects in Heerlen, Playbill in Amsterdam en The Balcony in Den Haag. 

In de categorie Kunstpodium Basis – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma voor een professioneel publiek en die streven naar publieksverbreding – waren bijdragen van 110.000 euro per jaar voor een periode van twee jaar beschikbaar. Van de zevenentwintig aanvragen kregen twaalf organisaties een toekenning: A Tale of a Tub in Rotterdam, Ateliers ’89 op Aruba, FOTODOK in Utrecht, het resort in Groningen, Hotel Maria Kapel in Hoorn, Institute for Human Activities in Amsterdam, Kunstenlab in Deventer, Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag, Reverb/Klankvorm in Rotterdam, Sign in Groningen, Video Power in Maastricht en W139 in Amsterdam.
Ook hier kon door een tekort aan budget een aantal beoordeelde organisaties niet worden gehonoreerd, te weten Casco Art Institute in Utrecht, De Fabriek in Eindhoven en Page Not Found in Den Haag. 

In de categorie Kunstpodium Pro – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden – ontving het fonds drie aanvragen waarvan er twee een toekenning ontvingen. Project Space 1646 in Den Haag en VHDG in Leeuwarden ontvangen beide gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage van 175.000 euro. 

Binnen de categorie Kunstpodium Breed – voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma – kwam één aanvraag binnen die niet werd gehonoreerd. Het budget voor deze categorie blijft behouden voor de volgende aanvraagronde en kan worden toegekend in 2023. 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES