Steun aan cultuur blijft hangen

  • beleid & politiek
  • provincies & gemeenten

Gemeenten krijgen vanaf dit jaar 300 miljoen euro extra indexatie van het kabinet om maatschappelijke en culturele organisaties te compenseren voor gestegen kosten vanaf 2022. Deze wordt echter nog niet of nauwelijks ingezet, zo blijkt uit een rondgang van de Taskforce culturele en creatieve sector bij twintig grote en middelgrote gemeenten.

S S S

Slechts een kwart van de bevraagde gemeenten heeft een energiecompensatieregeling. En de indexatie van subsidies over 2023 zit gemiddeld genomen nog slechts op 4,7%, bij een inflatiecijfer over 2022 van 10%.

Gemeenten zijn niet wettelijk verplicht de extra gelden één-op-één door te zetten naar culturele voorzieningen. Bij sommige gemeenten kunnen organisaties compensatie aanvragen als ze getroffen zijn door hard gestegen energiekosten. Maar veel gemeenten wachten totdat duidelijk is hoe de prijscompensatie van het Rijk er precies uit komt te zien. Dat is naar verwachting pas in mei het geval, wat voor veel culturele organisaties te laat is. Veel gemeenten voeren echter wel huurverhogingen door, variërend van 2,9% tot ruim 14%. Omdat die huurverhoging nauwelijks wordt gecompenseerd, gaat ten koste van de culturele programmering.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES