Publicaties bij Boekmanstichting

  • publicaties

Bij de Boekmanstichting is de afgelopen periode een aantal publicaties uitgekomen.Boekman #131 heeft als thema ‘kunstenaar en macht’. In dit zomernummer van Boekman gaat het onder meer over de momenten waarop kunstenaars in aanraking komen met macht, dat zijn er nogal wat. Denk daarbij aan de selectie voor toegang tot kunstonderwijs, fondsen en, mecenassen en subsidiënten, publiek, programmamakers, curatoren, et cetera. De kunstenaar zélf heeft echter ook macht, bijvoorbeeld door maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. In ons septembernummer gaan we dieper in op artikelen uit deze publicatie.

 

Onderstaand een aantal gratis beschikbare publicaties:

Boekman Extra #31: Naar een tompouce-economie

Erik Akkermans schrijft over de culturele en creatieve sector in de nieuwe economie. Akkermans stelt de vraag of die sector een rol kan vervullen in een nieuw economisch bestel waarin creatieven ‘listen en relevante verhalen verzinnen’ in de wereld vol ecologische, economische, maatschappelijke, internationale problemen en conflicten? Wat zijn eventuele randvoorwaarden en kan de economische wetenschap daarbij een steun in de rug geven? Economen Berend Jan  Langenberg, Barbara Baarsma en Paul Rutten reageerden op de tekst. Akkermans werkt in de cultuursector als adviseur, publicist en bestuurder en startte zijn loopbaan als directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen.

Boekman Extra #32: Van soleren naar samen leren

Schrijver en onderzoeker Evelien Vos schreef een theoretische en praktische introductie over het nut van leernetwerken in de culturele en creatieve sector. In die sector is de motivatie om te leren erg hoog. Tegelijkertijd is de vraag hoe en wat te leren erg verschillend. Leernetwerken sluiten daar goed op aan: deelnemers worden erkend in hun expertise en er is sprake van wederkerigheid.

Boekman Extra #34: Corona en de cultuursector

Redacteur van Boekman en informatiespecialist bij de Kennisbank van de Boekmanstichting Jack van der Leden stelde een overzicht samen van adviezen en onderzoeken vanaf het begin van de coronacrisis, gebaseerd op de Kennisbank waarin vanaf de eerste dag van de crisis (12 maart 2020) online een overzicht wordt bijgehouden van de belangrijkste beleidsontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur en alle adviezen en onderzoeken die er sindsdien over verschenen.

Cultuurmonitor Zeeland

In 2018 publiceerde de Provincie Zeeland het cultuurprofiel Samen in zee, waarin wordt omschreven hoe de provincie zich op cultureel vlak onderscheidt en hoe dit onderscheidend vermogen kan worden vergroot. Samenwerking tussen de verschillende gemeenten werd als een oplossing genoemd. Een rondgang langs enkele stakeholders toont dat de samenwerking op verschillende vlakken inmiddels vastere vorm heeft gekregen. Om onder meer de resultaten van deze inspanningen te kunnen volgen, heeft de Provincie Zeeland de intentie om een meerjarige monitor op te zetten die de culturele sector in de provincie in beeld brengt. Een eerste stap op weg naar de realisatie van een dergelijke monitor is deze nulmeting waarbij zowel de bestaande kennisbehoefte als de beschikbare gegevens worden geïnventariseerd.

Downloads en meer informatie

Boekman Extra #31: Naar een tompouce-economie
Boekman Extra #32: Van soleren naar samen leren
Boekman Extra #34: Corona en de cultuursector

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES