Oog voor Impuls biedt zzp’ers tijdelijke bijdrage kosten AOV

  • landelijke instellingen

De overheid wil graag stimuleren dat zzp’ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

Vanaf deze maand is het mogelijk een tijdelijke bijdrage te krijgen in de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of fonds via het programma Oog voor Impuls, een programma van Platform ACCT.

De regeling staat open voor iedereen die als zzp’er in de culturele of creatieve sector werkzaam is. De bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulansbeloning van 120 euro en vergoeding van vijftig procent van de maandelijkse kosten (met een maximum van 50 euro per maand) voor maximaal twaalf maanden. De regeling geldt momenteel tot en met december 2023 (met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2022). Ook als je nog geen verzekering hebt afgesloten of nog niet deelneemt aan een fonds maar is een bijdrage mogelijk zodra de verzekering is afgesloten of deelname aan een fonds is geregeld.

Ga voor meer informatie en aanvragen naar oogvoorimpuls.nl

Meer Artikelen

ADVERTENTIES