Kunstpodia: Een internationaal perspectief

  • publicaties

Publicatie van het Mondriaan Fonds over het overheidsbeleid ten aanzien van kunstpodia in de vier ons omringende landen.

K K K

Wat kunnen we leren van de overheidsaanpak rond kunstpodia (beeldende kunstinstellingen zonder collectie) van de vier landen die Nederland omringen? In Kunstpodia: Een internationaal perspectief, beschrijven onderzoekers Jorgen Karskens en Yannick Bouillis de resultaten van de zoektocht die ze in 2021 uitvoerden in opdracht van het Mondriaan Fonds.

Hoe wordt er in het buitenland omgegaan met de structurele financiering van beeldende kunst, met onderwerpen als regionale spreiding of publieksbereik? Karskens en Bouillis klopten aan bij instellingen in Frankrijk (FRAC, Palais de Tokyo) België (Wiels), Duitsland (o.a. Kunstverein) en het Verenigd Koninkrijk (o.a. Eastside Projects), om antwoorden te vinden op deze en andere vragen. De beschrijving van de acht internationale kunstpodia worden in het onderzoek opgevoerd als inspiratie voor een discussie over hoe het veld van Nederlandse kunstpodia te versterken.

Meer informatie (en download)

Meer Artikelen

ADVERTENTIES