Kunstenbond publiceert Position Paper over AI

  • publicaties

Als vakbond van de creatieve en culturele sector houdt de Kunstenbond zich actief bezig met de ontwikkelingen van generatieve AI en de impact en consequenties de impact en consequenties hiervan op het creatieve werkveld. De organisatie zet zich in voor eerlijke en menswaardige wet- en regelgeving voor de ontwikkeling van generatieve AI, zodat dit niet ten koste gaat van de mensen die het werk hebben gemaakt waarmee AI getraind wordt. Eind februari publiceerde de Kunstenbond een Position Paper AI.

De ontwikkeling van generatieve AI gaat razendsnel en de effecten ervan op de culturele arbeidsmarkt zijn nu al te merken. Wereldwijd maken mensen in de culturele en creatieve sector zich grote zorgen. Ook in Nederland zijn die zorgen er, en terecht, constateert de Kunstenbond. Er moet snel actie worden ondernomen. Daarom presenteert de Kunstenbond de Position Paper: Generatieve kunstmatige intelligentie (AI).

De generatieve AI-systemen van Big Tech functioneren weliswaar goed, maar dat kan alleen omdat zij getraind worden met het werk van makers en kunstenaars. Deze makers en (uitvoerend) kunstenaars worden vervolgens door diezelfde AI uit de markt gedrukt. En dat zonder dat zij daar ooit toestemming voor hebben gegeven, laat staan dat ze er een vergoeding voor ontvangen.

De Kunstenbond staat voor een generatieve AI die rechtmatig getraind is, niet ten koste gaat van menselijke makers en (uitvoerend) kunstenaars, maar in dienst staat van hen. De kunstenbond publiceert daarom de Position Paper met daarin een onderbouwing van dit standpunt en wat er nodig is om dit bereiken.

Download hier de Position Paper van de Kunstenbond

Meer Artikelen

ADVERTENTIES