JongeMakersPlatform

  • beleid & politiek

De Raad voor Cultuur startte eind oktober met het JongeMakersPlatform, een platform met vijftien jonge makers van verschillende disciplines in het creatieve veld.

J J J

Begin dit jaar voerde de raad een aantal gesprekken met bijna veertig startende kunstenaars en creatieven over hun ervaringen in coronatijd. Het beeld dat uit deze gesprekken kwam was zorgelijk en heftig. De gesprekken vormden de basis voor een essay in de bundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen. Naar aanleiding van die gesprekken wil de raad in gesprek blijven met jonge makers. Een wens van de raad is om de jonge makers structureel bij de advisering te betrekken.

Aan het JongeMakersPlatform nemen jongeren uit vele disciplinesdeel, dat wil zeggen uit de muziek, de beeldende kunst, design/ontwerp, toneel, fotografie, dans, woord, illustratie, maar ook jongeren die werken als manager of programmamakers en op het gebied van cultureel erfgoed en talentontwikkeling

Zie ook cultuur.nl

Meer Artikelen

ADVERTENTIES