Jaarverslag Stokroos

  • financiering
  • landelijke instellingen

Stichting Stokroos bracht onlangs zijn jaarverslag uit.

Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen financieel bij het maken en presenteren van nieuw werk. De stichting bracht onlangs zijn jaarverslag uit. In 2020 ontving Stokroos 296 aanvragen voor een donatie voor het maken en presenteren van nieuw werk, of het doen van onderzoek dat op termijn zal leiden tot nieuw werk. Het totaal aan- gevraagde bedrag betrof 815.858 euro; een gemiddelde van 2.756 euro per aanvraag. De overgrote meerderheid van 253 aanvragen (85 procent) betrof een project op het terrein van de beeldende kunst, 43 aanvragen (15 procent) gingen over ontwerp en design. In totaal zegde Stichting Stokroos aan 116 aanvragen (39 procent) een garantiesubsidie toe voor 219.792 euro (gemiddeld 1.895 euro) en wees het 180 verzoeken af. 

Download hier het jaarverslag

Meer Artikelen

ADVERTENTIES