Inkomstenderving culturele en creatieve sector

  • landelijke instellingen

De Taskforce culturele en creatieve sector verwacht op basis van onderzoek dat podia en presentatie-instellingen ongeveer 40% publieksinkomsten zullen hebben van die in dezelfde periode in 2019. Voor musea is dat 50%, voor bioscopen 65%.

Festivals kennen een praktisch verloren seizoen, net als de nachtcultuur die na anderhalf jaar nog steeds geheel is stilgevallen. De derving van inkomsten voor de tweede helft van dit jaar wordt geraamd op ruim 1 miljard euro. In de eerste helft van 2021 bedroeg de geraamde derving als gevolg van de lockdown 1,8 miljard euro. Daarmee komt het omzetverlies voor het hele jaar 2021 op 2,8 miljard.

De terugval van publieksinkomsten leidt tot grote financiële schade voor organisaties en werkenden in de culturele en creatieve sector. In het onderzoek zijn de financiële gevolgen voor de makers overigens niet doorberekend, maar aangenomen mag worden dat de inkomstenderving doorsijpelt naar de makers.

De terugval van publieksinkomsten leidt tot grote financiële schade

De Taskforce wijst op het gevaar van leegloop van de sector: “Vooral technici, crews, hospitality, zzp’ers en artiesten hebben het zwaar. En dat is, met 60%, het grootste deel van de sector. Een leegloop, zowel voor als achter de schermen, is gaande (…).” De Taskforce laat weten dat verlenging van de coronasteun noodzakelijk is om de sector op de been te houden en dat het afgeven van garanties daarbij essentieel is. Ook duidelijkheid over een snelle heropening is nodig, gebruikmakend van wetenschappelijke inzichten, aldus de Taskforce.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES