Herstel land art Flevoland

  • opdrachtgeverschap en openbare ruimte
  • provincies & gemeenten

Provinciale Staten van Flevoland stelt 500.000 euro beschikbaar voor herstel de vier oudste landschapskunstwerken in Flevoland: De Groene Kathedraal, Aardzee, de omgeving van het Observatorium en Sea Level. De restauratiewerkzaamheden starten zo snel mogelijk.

De kwetsbare bomen bij De Groene Kathedraal (1996) van Marinus Boezem in Almere zullen vervangen worden door nieuwe aanplant. Bij Aardzee (1982) van Piet Slegers in Zeewolde, worden de verweerde taluds vervangen en worden de contouren en paden strakgetrokken. De omgeving van het Observatorium (1977) van Robert Morris in Lelystad, wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. En bij Sea Level (1996) van Richard Serra in Zeewolde, wordt de grijze deklaag verwijderd omdat deze het kunstwerk blijkt aan te tasten. 

Bij de restauraties zijn verschillende experts, uitvoerders en restauratoren betrokken. Waar nodig wordt advies ingewonnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijdrage van de provincie worden via een subsidie beschikbaar gesteld aan de eigenaren van de vier kunstwerken: Het Flevolandschap, gemeente Zeewolde en gemeente Almere. Deze eigenaren dragen ook de zorg voor het reguliere beheer en onderhoud van de kunstwerken. De Provincie grijpt de herstelwerkzaamheden aan om sluitende afspraken te maken met de eigenaren van de landschapskunstwerken over toekomstig beheer en onderhoud. 

Meer Artikelen

Data eindexamenexpo’s 2022

  • kunstonderwijs

Enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in Nederland presenteren tussen…

De staat van het mecenaat

  • financiering
  • landelijke instellingen

Op 30 april organiseerde Platform BK samen met Framer Framed het symposium…

De rechtspositie van de kunstenaar

  • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Kunstwerken in de openbare ruimte worden soms verwijderd, verplaatst of opgeslagen en…

Auteursrecht als redder in nood

  • rechtReeKs

In rechtReeKs neemt de Kunstenbond, de vakbond voor kunstenaars en iedereen die…

ADVERTENTIES