Herstel land art Flevoland

ico Xandra Nibbeling

  • opdrachtgeverschap en openbare ruimte
  • provincies & gemeenten

De kwetsbare bomen bij De Groene Kathedraal (1996) van Marinus Boezem in Almere zullen vervangen worden door nieuwe aanplant. Bij Aardzee (1982) van Piet Slegers in Zeewolde, worden de verweerde taluds vervangen en worden de contouren en paden strakgetrokken. De omgeving van het Observatorium (1977) van Robert Morris in Lelystad, wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. En bij Sea Level (1996) van Richard Serra in Zeewolde, wordt de grijze deklaag verwijderd omdat deze het kunstwerk blijkt aan te tasten. 

Bij de restauraties zijn verschillende experts, uitvoerders en restauratoren betrokken. Waar nodig wordt advies ingewonnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijdrage van de provincie worden via een subsidie beschikbaar gesteld aan de eigenaren van de vier kunstwerken: Het Flevolandschap, gemeente Zeewolde en gemeente Almere. Deze eigenaren dragen ook de zorg voor het reguliere beheer en onderhoud van de kunstwerken. De Provincie grijpt de herstelwerkzaamheden aan om sluitende afspraken te maken met de eigenaren van de landschapskunstwerken over toekomstig beheer en onderhoud. 

nl_NL_formalDutch