Herstel land art Flevoland

  • commissioning and public space
  • provinces & municipalities

Provinciale Staten van Flevoland stelt 500.000 euro beschikbaar voor herstel de vier oudste landschapskunstwerken in Flevoland: De Groene Kathedraal, Aardzee, de omgeving van het Observatorium en Sea Level. De restauratiewerkzaamheden starten zo snel mogelijk.

De kwetsbare bomen bij The Green Cathedral (1996) van Marinus Boezem in Almere zullen vervangen worden door nieuwe aanplant. Bij Aardzee (1982) van Piet Slegers in Zeewolde, worden de verweerde taluds vervangen en worden de contouren en paden strakgetrokken. De omgeving van het Observatory (1977) van Robert Morris in Lelystad, wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. En bij Sea Level (1996) van Richard Serra in Zeewolde, wordt de grijze deklaag verwijderd omdat deze het kunstwerk blijkt aan te tasten. 

Bij de restauraties zijn verschillende experts, uitvoerders en restauratoren betrokken. Waar nodig wordt advies ingewonnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijdrage van de provincie worden via een subsidie beschikbaar gesteld aan de eigenaren van de vier kunstwerken: Het Flevolandschap, gemeente Zeewolde en gemeente Almere. Deze eigenaren dragen ook de zorg voor het reguliere beheer en onderhoud van de kunstwerken. De Provincie grijpt de herstelwerkzaamheden aan om sluitende afspraken te maken met de eigenaren van de landschapskunstwerken over toekomstig beheer en onderhoud. 

More Articles

Stappen zetten

  • opstarten

In deze rubriek schrijven zes jonge beeldend kunstenaars die in 2021 afstudeerden…

Internationaal Cultuurbeleid

  • policy & politics
  • international

In november werd door het ministerie van OCW het rapport Internationaal Cultuurbeleid…

Coalitieakkoord

  • policy & politics

Het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, met de titel 'Omzien…

Culturele Basisinfrastructuur (BIS)

  • policy & politics

Begin november adviseerde de Raad voor Cultuur de minister om het huidige…

ADVERTISEMENTS