Gemeente Groningen verlengt steun aan culturele sector

  • financiering
  • provincies & gemeenten

Het college van B&W van de gemeente Groningen besloot half februari om opnieuw culturele instellingen, ondernemers, zzp’ers en amateurkunst financieel te steunen. Met ruim twee miljoen euro wordt het tweede steunpakket Cultuur verlengd tot en met de eerste helft van 2022.

G G G

Extra opdrachten in de openbare ruimte

De cultuursector bestaat voor ongeveer 60 procent uit zzp’ers, zowel makers als ondersteunende functies. Specifiek voor deze groep zal de gemeente tijdelijke opdrachten verstrekken voor kunst in de openbare ruimte. De uitvoerende partij is Kunstpunt, dat hierbij andere partijen en zelfstandige kunstenaars kan inschakelen.

Verder

Daarnaast wil het college het makkelijker maken voor de gemeente om creatieve zzp’ers in te huren. Daar 300.000 euro voor beschikbaar. Voor de verlenging van het snelloket (voor kleine projecten door culturele zzp’ers) reserveert de gemeente 150.000 euro. Verder in het pakket onder andere een bijdrage van 200.000 euro aan het bestaande cofinancieringsfonds, ten behoeve van culturele projecten met een maatschappelijk doel. Culturele instellingen worden ondersteund met in totaal 500.000 euro. Voor de amateurkunst wordt 150.000 euro beschikbaar gesteld en het Noodfonds Culturele Ondernemers wordt verlengd met 400.000 euro.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES