Geannoteerde bibliografie over duurzaamheid in de kunsten

  • publicaties

De SHIFT Environmental Sustainability and the Arts Annotated Bibliography is een gids met belangrijke bronnen, literatuur en inspirerende voorbeelden voor de ontwikkeling van ecologisch duurzame kunstpraktijken.

De publicatie is bedoeld als ondersteunend hulpmiddel voor culturele organisaties en professionals uit alle kunstdisciplines en culturele velden.

De geannoteerde bibliografie is niet uitputtend en is eerder bedoeld als een gids die als geheel een overzicht geeft van de discoursen over duurzaamheid en de kunsten, evenals van trajecten voor het ontwikkelen van ecologisch duurzame kunst- en cultuurpraktijken. De gids kan ook worden gebruikt om relevante bronnen over specifieke onderwerpen op te zoeken. Alle bronnen zijn specifiek geselecteerd op basis van hun relevantie voor het kunst- en cultuurveld. 

Download de publicatie

Meer Artikelen

Cultural Mobility Funding Guide

  • financiering

Dutch Culture publiceert, in samenwerking met On the Move, een geüpdatet editie…

W W W

Werkprogramma Raad voor Cultuur

  • beleid & politiek

Eind september heeft de Raad voor Cultuur zijn werkprogramma 2021-2022 aangeboden aan…

E E E

Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

  • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli…

Evaluatie Richtlijn en Experimenteer-
reglement Kunstenaars-
honorarium

  • beleid & politiek

In opdracht van BKNL, Beeldende Kunst Nederland, heeft onderzoeksbureau Berenschot in samenspraak…

ADVERTENTIES