Evaluatie totstandkoming Kunstenplan Amsterdam

  • beleid & politiek
  • onderzoek
  • provincies & gemeenten

Enkele conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Evaluatie Kunstenplan 21-24. Totstandkoming en integraliteit'.

E E E

Het Kunstenplan is voor Amsterdam de ruggengraat van het cultuurbeleid. Op basis van dit vierjarenplan wordt in totaal meer dan 600 miljoen euro toegekend aan culturele instellingen. Hierbij spelen meerdere actoren een beslissende rol, zoals de gemeente, de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Bureau Blueyard kreeg de opdracht om de totstandkoming van het Kunstenplan te onderzoeken. 

De hoofdconclusie van Blueyard is dat het proces van beleidsvorming tot en met subsidietoekenningen te complex is geworden, voor zowel aanvragers, adviseurs als gemeenteraadsleden. Door de vele aanpassingen in de huidige en afgelopen kunstenplanperiodes zijn er verschillen in procedures en werkwijzen ontstaan tussen de beoordelaars: de Kunstraad en het AFK. De grootste opgave volgens de onderzoekers is te bekijken hoe het systeem eenduidiger en inzichtelijker kan worden en het proces eenvoudiger en effectiever, met name ten behoeve van de aanvragers. 

Diversiteit en inclusie spelen een prominente rol in het Kunsten- plan 2021-2024. Amsterdam verwacht een representatief en inclusief aanbod van cultuur voor alle Amsterdammers. De onderzoekers zijn kritisch over de gekozen oplossing om diversiteit en inclusie met speciale functies te verankeren in de Amsterdam Bis. De functies waren bedoeld voor voorbeeld stellende instellingen, maar door een gebrekkige onderbouwing ervan, kregen de benoemingen in de functies vooral een symbolische waarde. De aanbeveling van Blueyard is om een aanbod voor alle Amsterdammers te zien als een criterium voor alle instellingen zowel in de Amsterdam Bis als bij het AFK, met de eis dat zij naar vermogen bijdragen aan representatie en inclusie. 

Downloads

Raadsinformatiebrief

Begeleidende brief rapport

Evaluatie Kunstenplan 2021-2024

Meer Artikelen

ADVERTENTIES