Evaluatie functioneren Raad voor Cultuur

  • beleid & politiek

Eens in de vier jaar is de Raad voor Cultuur eraan gehouden zichzelf te evalueren.

De evaluatie over de periode 2019-2022 is uitgevoerd door Bureau Berenschot dat het rapport Agenderen en adresseren in oktober 2023 publiceerde.

Berenschot concludeert dat de raad een gezaghebbende positie heeft in de cultuursector en dat de raad, ondanks de omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, erin is geslaagd om in de onderzochte periode een passend aantal kwalitatief hoogwaardige adviezen uit te brengen. De gesprekspartners waarmee

Berenschot sprak, ten behoeve van de evaluatie, waarderen de keuze van de raad om te adviseren over thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag en duurzaamheid.

Download Agenderen en adresseren

Meer Artikelen

ADVERTENTIES