Europees rapport met aanbevelingen over arbeidsomstandigheden in de kunsten

  • publicaties

Het rapport The Status and Working Condi- tions for Artists, Cultural and Creative Professionals is het resultaat van een brainstormbijeenkomst georganiseerd door Voices of Culture op 27en 28 april.

Het rapport is op 29 juni aan de Europese Commissie gepresenteerd. Voices of Culture is een platform voor dialoog tussen de culturele sector en de Europese Unie.

Het belangrijkste doel van deze Structured Dialogue is om de stem van de culturele sector te laten horen aan EU-beleidsmakers. Via open calls worden vertegenwoordigers uit het culturele veld uitgenodigd zich aan te melden voor de brainstormsessies over onderwerpen die belangrijk zijn in het beleidsvormingsproces van de Europese Commissie.

Het rapport bevat vijf hoofdstukken waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld: de juridische status van kunstenaars en hun financiële situatie, onderzoek, artistieke vrijheid, diversiteit, levenslang leren en mobiliteit. 

Download het rapport

Meer Artikelen

Cultural Mobility Funding Guide

  • financiering

Dutch Culture publiceert, in samenwerking met On the Move, een geüpdatet editie…

W W W

Werkprogramma Raad voor Cultuur

  • beleid & politiek

Eind september heeft de Raad voor Cultuur zijn werkprogramma 2021-2022 aangeboden aan…

E E E

Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

  • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli…

Evaluatie Richtlijn en Experimenteer-
reglement Kunstenaars-
honorarium

  • beleid & politiek

In opdracht van BKNL, Beeldende Kunst Nederland, heeft onderzoeksbureau Berenschot in samenspraak…

ADVERTENTIES