Cultuurmonitor Gelderland

  • provincies & gemeenten

In december 2022 verscheen de eerste editie van de Cultuurmonitor Gelderland. De monitor duidt de waarde van cultuur in Gelderland en toont zowel hoe de cultuursector in Gelderland er op dit moment voorstaat als veranderingen door de tijd. Verder maakt de monitor het mogelijk de cijfers van Gelderland te vergelijken met landelijke cijfers en die van de andere provincies.

De cultuurmonitor laat onder andere zien dat er in vergelijking met de andere provincies, in Gelderland relatief veel musea zijn, met relatief weinig tijdelijke exposities. Ook blijkt dat sinds 2017 de landelijke bijdrage aan Gelderland vanuit de BIS en de Rijkscultuurfondsen toeneemt en dat de provinciale en gemeentelijke uitgaven van en in Gelderland aan de cultuursector stijgen.

“Provinciebreed komt een beeld naar voren waarin het culturele leven hoog in het vaandel staat. Een sterke nadruk op amateurkunst én grote maatschappelijke betrokkenheid van diezelfde amateurkunst(verenigingen), een hoge betalingsbereidheid van de Gelderlanders en veel bezoek door met name jongeren én ouderen draagt hieraan bij. Jongeren vinden cultuurbeoefening dan ook een belangrijk onderdeel van hun leven – ouderen vinden juist cultuurbezoek belangrijker.”

U kunt de publicatie hier downloaden

Meer Artikelen

ADVERTENTIES