Cultuur en duurzaamheid

  • publicaties

De Boekmanstichting wijdde het zomernummer Boekman 127 aan cultuur en duurzaamheid: hoe kan de cultuursector bijdragen aan een groenere wereld? “De auteurs in dit nummer van Boekman laten zien dat cultuur bij uitstek geschikt is om mensen meer bewust te maken van duurzaamheid. Door culturele gebouwen en organisaties zo milieuvriendelijk mogelijk te maken, maar ook door publiek via kunst te inspireren.”

Het zomernummer bevat bijdragen van onder andere Jan Willem van Bokhorst, Bjorn Schrijen, Natasja Admiraal, Ilse Koreman en Jacqueline Cramer. De artikelen ‘Hoe cultuur de wereld kan redden’ van Bjorn Schrijen en ‘Creatie en design kunnen maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen’ van Kim van der Meulen uit de Boekman 127 kunt u gratis downloaden via de website van de Boekmanstichting.

De eveneens gratis te downloaden Boekman Extra #24: Naar een duurzame cultuursector beschrijft beknopt zo’n veertig publicaties, websites en organisaties die de culturele sector kunnen helpen de volgende stap in verduurzaming te zetten. Het is een selectie uit de kennisbank van de Boekmanstichting, aangevuld met bronnen die de afgelopen twee jaar een rol speelden in het onderzoek dat de Boekmanstichting deed naar duurzaamheid in de sector. De nadruk ligt daarbij op bronnen met een praktische insteek, en op bronnen die over duurzaamheid in specifiek de cultuursector gaan.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES