Convenant culturele en creatieve sector

  • landelijke instellingen

Vanaf juli 2023 zijn de eerste stappen gezet op weg naar de totstandkoming van een sectoraal convenant voor de culturele en creatieve sector.

C C C

Platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) heeft een begin gemaakt met de door de sector gewenste ontwikkeling van een sectoraal convenant en heeft hiertoe eind april een stappenplan vastgesteld.

Vanaf juli 2023 zullen de Federatie Cultuur (FC), de Creatieve Coalitie (CC), de Kunstenbond, FNV Media & Cultuur en de Federatie Creatieve Industrie (FCI) deelnemen aan de eerste fase van de gesprekken. Deze partijen, die als koepelorganisaties een brede achterban vertegenwoordigen van zowel werkgevers/opdrachtgevers als werknemers/zelfstandigen, zullen samenwerken om de algemene uitgangspunten van het convenant te bespreken en vast te stellen.

De uitgangspunten, gebaseerd op de Fair Practice Code, omvatten onderwerpen zoals eerlijke arbeidsvoorwaarden, fair pay, flexibiliteit en zekerheid en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. In een later stadium zal er ruimte zijn voor andere partijen en belanghebbenden om aan te sluiten en hun perspectieven en ideeën in te brengen.

Kunsten ‘92, het Ministerie van OCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) worden gevraagd om in de tweede fase als toehoorders bij de gesprekken aanwezig te zijn zodat deze organisaties op de hoogte blijven van de voortgang en waar nodig input kunnen leveren.

Download hier het Stappenplan Sectoraal Convenant Culturele en Creatieve Sector

Meer Artikelen

ADVERTENTIES