Coalitie en cultuur

  • beleid & politiek

Met de nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf en staatsecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu blijft de eindverantwoordelijkheid voor het landelijke cultuurbeleid bij D66 liggen. De contouren van de cultuurplannen (creatieve en culturele sector) voor de komende jaren liggen klaar in het coalitieakkoord dat half december 2021 werd gepresenteerd. 

C C C

Over de culturele en creatieve sector wordt in het coalitieakkoord het volgende geschreven, we citeren: 

“Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij: de verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar brengt, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven. Corona toonde het innovatie vermogen van de cultuursector, maar ook haar kwetsbaarheid. 

  • Om herstel, vernieuwing en groei weer mogelijk te maken, investeren we structureel 170 miljoen per jaar in de creatieve en culturele sector.
  • We hebben daarbij aandacht voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie inclusief een eerlijk salaris voor makers in de gehele creatieve sector, van media en mode tot muziek. We stimuleren cultureel ondernemerschap.
  • Er komt een herstelplan om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen en te versterken.
  • We willen cultuur toegankelijk maken voor iedereen, onder andere door een goede regionale spreiding door heel Neder-land en extra investeringen in cultuurparticipatie.
  • We willen meer aandacht geven aan onze gezamenlijke geschiedenis. Daarom draagt het Rijk bij aan een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum. In aanloop naar het herdenkingsjaar 2023 besteden we extra aandacht aan dialoog over het slavernijverleden en hedendaags racisme.
  • We stimuleren muziek- en cultuureducatie op school, waaronder bezoeken aan musea. 
  • We streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente.
  • We betrekken de creatieve industrie bij grote maatschappelijke opgaven.” 

Download hier het Coalitieakkoord-2021-2025

Meer Artikelen

ADVERTENTIES