Boekman #131: Kunstenaar en macht

  • publicaties

Het thema van de Boekman van deze zomer is ‘kunstenaars en macht’ en gaat over grensoverschrijdend gedrag en ongelijke machtsverhoudingen in de kunst en cultuursector. 

Kunstenaars krijgen daar op vele momenten in hun carrière mee te maken: het begint bijvoorbeeld al bij toelating tot een vakopleiding en gaat verder bij het aanvragen van subsidies en in contact met bijvoorbeeld beleidsmakers. 

Vragen die in deze Boekman worden gesteld: op welke manier worden kunstenaars tijdens hun loopbaan in- en uitgesloten en welke macht heeft de kunstenaar zelf in handen? 

In deze Boekman gaat het ook over de manieren waarop macht wordt gedefinieerd. Verder komen machtsrelaties en machtspraktijken waarin een kunstenaar zich tijdens zijn, haar of diensloopbaan bevindt aan de orde. De gelijkwaardigheid in het kunst- en cultuuronderwijs wordt bevraagd en er wordt een lans gebroken voor een breder narratief in het onderwijs als katalysator voor gelijkwaardigheid. Ook ongezonde machtsverhoudingen in het kunstvakonderwijs komen aan de orde en hoe deze verholpen kunnen worden. Maar het gaat ook over de macht die de kunstenaar zelf heeft, bijvoorbeeld door maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen en zo verandering in gang te zetten. 

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES