adviesplatform voor kunstinstellingen

  • provincies & gemeenten

Amsterdamse Kunstraad en AFK lanceren financieel adviesplatform voor kunstinstellingen.

Op zaterdag 26 juni jl. lanceerden het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Amsterdamse Kunstraad ‘Cultuurherstel’, een platform voor professioneel advies en financiële kennis voor kunstinstellingen in Noord-Holland. Via Cultuurherstel kunnen culturele organisaties met behulp van een coach hun financiële basis versterken en zo nodig een lening afsluiten.

Omdat de impact van het coronavirus op de culturele sector groot is en de gevolgen lang voelbaar zullen zijn, staat onder meer de uitvoering van nieuw werk onder druk en neemt de noodzaak voor nieuwe verdienmodellen toe. Cultuurherstel (voorheen Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur) heeft als doel bij te dragen aan de structurele versterking van de kunst-, cultuur en erfgoedsector. Door gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties bij te staan in het investeren in een toekomstbestendige bedrijfsvoering en nieuwe manieren van werken. 

Cultuurherstel is een platform voor bedrijfsmatige coaching van en advies aan culturele organisaties, over alle aspecten van de financieel-economische bedrijfsvoering. Ervaren professionals en directieleden uit de zakelijke dienstverlening en consultancy, het openbaar bestuur en de cultuursector stellen hun diensten beschikbaar voor directies van culturele instellingen in heel Noord-Holland. Alle adviseurs zijn professionals met hart voor de culturele sector. Cultuurherstel koppelt financiële kennis en kunstinstellingen aan elkaar in een begeleid adviestraject op maat, een cultuurlening onder passende voorwaarden maakt onderdeel uit van de mogelijkheden.

cultuurherstel.nl

Meer Artikelen

ADVERTENTIES