Adviesaanvraag over grensoverschrijdend gedrag cultuursector

  • beleid & politiek

Demissionair minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Raad voor Cultuur begin juni om advies gevraagd over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. De minister heeft de raad verzocht het advies begin maart 2022 uit te brengen.

De maatschappelijke opgave is volgens de minister om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te signaleren, te stoppen en om tijdig passende hulp te bieden. De minister vraagt met name om inzicht te geven in hoe de sector haar verantwoordelijkheid goed kan vormgeven. Wat kan de sector anders doen en hoe kan het ministerie hierin ondersteunen? Ze vraagt om in het advies specifiek aandacht te besteden aan de hele keten en daarbij te starten bij het kunstvakonderwijs. Daarnaast wil de minister onder meer weten hoe in de sector een veilig werkklimaat voor zzp’ers geschapen.

Meer Artikelen

E E E

Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

  • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli…

Evaluatie Richtlijn en Experimenteer-
reglement Kunstenaars-
honorarium

  • beleid & politiek

In opdracht van BKNL, Beeldende Kunst Nederland, heeft onderzoeksbureau Berenschot in samenspraak…

Europees rapport met aanbevelingen over arbeidsomstandigheden in de kunsten

  • publicaties

Het rapport The Status and Working Condi- tions for Artists, Cultural and…

Geannoteerde bibliografie over duurzaamheid in de kunsten

  • publicaties

De SHIFT Environmental Sustainability and the Arts Annotated Bibliography is een gids…

ADVERTENTIES