Adviesaanvraag over grensoverschrijdend gedrag cultuursector

  • beleid & politiek

Demissionair minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Raad voor Cultuur begin juni om advies gevraagd over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. De minister heeft de raad verzocht het advies begin maart 2022 uit te brengen.

A A A

De maatschappelijke opgave is volgens de minister om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te signaleren, te stoppen en om tijdig passende hulp te bieden. De minister vraagt met name om inzicht te geven in hoe de sector haar verantwoordelijkheid goed kan vormgeven. Wat kan de sector anders doen en hoe kan het ministerie hierin ondersteunen? Ze vraagt om in het advies specifiek aandacht te besteden aan de hele keten en daarbij te starten bij het kunstvakonderwijs. Daarnaast wil de minister onder meer weten hoe in de sector een veilig werkklimaat voor zzp’ers geschapen.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES