Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

  • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli een verkenning met eerste bouwstenen om “meer ruimte te maken voor ontmoeting”, in aanloop naar een beleidsadvies later dit jaar.

E E E

Bij een gezonde leefomgeving is naast de fysieke kwaliteit ervan, zoals meer groen, schone lucht of het beperken van geluidsoverlast, een sociale leefomgeving van belang, aldus de verkenning. “Openbare (buiten)ruimte en voorzieningen als bibliotheken, scholen en buurtwinkels kunnen ruimte maken voor ontmoeting, en zo een waardevolle invulling geven aan behoeftes aan sociaal contact of onderlinge verbondenheid.” Het belang van wijken, buurten en dorpen als sociale leefomgeving heeft recent een centrale plek gekregen in toekomstvisies in zowel ruimtelijk- als gezondheidsbeleid. De verkenning loopt langs drie thema’s waarbij kunst een plaats krijgt naast ontwerp en architectuur.

Na de zomer maken de adviseurs de balans verder op in aanloop naar hun beleidsadvies. Wie (online) wil meedenken kan zich aanmelden via evenementen@raadrvs.nl.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES