Kleine oproepen (zonder logo)

Deze oproepen betreffen korte berichten die in het stramien van het blad worden opgemaakt, zonder logo.

Kosten

€ 142,00 (excl. 21% BTW) voor 20 regels op 1 kolom (1 regel is 38 karakters inclusief spaties). Iedere regel meer kost 7 euro extra met een maximum van 40 regels.

De tekst van de advertentie dient per e-mail te worden opgegeven. Na plaatsing ontvangt u een (BTW)rekening.

Voor meer informatie en boeken kunt u contact opnemen met Marina Lagerwerf

Komende deadlines

 • nr. 8 – 24 november (verschijningsdatum: 18 december)
  2021
 • nr. 1 – 12 januari (verschijningsdatum: 5 februari)
 • nr. 2 – 23 februari (verschijningsdatum: 19 maart)
 • nr. 3 – 6 april (verschijningsdatum: 30 april)
 • nr. 4 – 18 mei (verschijningsdatum: 11 juni)
 • nr. 5 – 29 juni (verschijningsdatum: 23 juli)
 • nr. 6 – 31 augustus (verschijningsdatum: 24 september)
 • nr. 7 – 12 oktober (verschijningsdatum: 5 november)
 • nr. 8 – 23 november (verschijningsdatum: 17 december)