Kleine oproepen (zonder logo)

Deze oproepen betreffen korte berichten die in het stramien van het blad worden opgemaakt, zonder logo.

Kosten

€ 142,00 (excl. 21% BTW) voor 20 regels op 1 kolom (1 regel is 38 karakters inclusief spaties). Iedere regel meer kost 7 euro extra met een maximum van 40 regels.

De tekst van de advertentie dient per e-mail te worden opgegeven. Na plaatsing ontvangt u een (BTW)rekening.

Voor meer informatie en boeken kunt u contact opnemen met Marina Lagerwerf

Komende deadlines

nr. 4 –  19 mei (verschijningsdatum: 12 juni)
nr. 5 –  30 juni (verschijningsdatum: 24 juli)
nr. 6 –  1 september (verschijningsdatum: 25 september)
nr. 7 –  13 oktober (verschijningsdatum: 6 november)
nr. 8 – 24 november (verschijningsdatum: 18 december)