Print en/of digitaal

Deze advertenties betreffen doorgaans tentoonstellingen, activiteiten of producten. Doelgroepen zijn kunstenaars, geïnteresseerden in kunst (bezoekers) en de kunst- en cultuursector.

De advertenties worden opgemaakt als pdf (print) en op de juiste maat bij ons aangeleverd.

We kunnen e.e.a. tegen een redelijke vergoeding combineren met aandacht op onze sociale mediakanalen, e-nieuwsbrief en een banner op onze website.

Neem voor informatie over prijzen, boekingen, etc. contact op met:

Virtùmedia B.V.
Paul Revier
030 – 202 74 26 en 06 5317 1941

Deadlines 2024

  • nr. 3 – vrijdag 5 april 12.00 uur (verschijningsdatum 26 april)
  • nr. 4 – vrijdag 17 mei 12.00 uur (verschijningsdatum 7 juni)
  • nr. 5 – vrijdag 28 juni 12.00 uur (verschijningsdatum 19 juli)
  • nr. 6 – vrijdag 30 augustus 12.00 uur (verschijningsdatum 20 september)
  • nr. 7 – vrijdag 11 oktober 12.00 uur (verschijningsdatum 1 november)
  • nr. 8 – vrijdag 22 november 12.00 uur (verschijningsdatum 13 december)

Adverteren op onze website kan het hele jaar door.

U kunt ook adverteren in onze e-nieuwsbrief. Deze verschijnt eveneens 8 keer per jaar

Verschijningsdata: 20 februari, 2 april, 14 mei, 25 juni, 27 augustus, 8 oktober, 19 november, 7 januari 2025