De facturen voor het nieuwe jaar zijn verstuurd.

U ontvangt deze per post of via e-mail.

Heeft u niets van ons ontvangen?

Neem dan even contact op met onze administratie via administratie@bk-info.nl.

We verzoeken u om uiterlijk 31 december het verschuldigde bedrag aan ons over te maken.