Welkom en hartelijk dank voor het afsluiten van uw abonnement!

Uw abonnement gaat zo snel mogelijk in. Het kan zijn dat niet bij het eerstvolgende te verschijnen nummer is, omdat de lijst voor verzending al is gemaakt, in dat geval ontvangt BK-informatie vanaf het het nummer dat daarna verschijnt. Bk-informatie verschijnt acht keer peer jaar. Kijk hier voor de verschijningsdata.

U kunt uw online account alvast aanmaken, zodat u bijvoorbeeld de artikelen op deze website alvast kunt inzien, net als de online agenda, of de pagina met opdrachten en residencies.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bereiken via secretariaat@bk-info.nl