Unesco bezorgd over afname investeringen in cultuur

  • internationaal
  • onderzoek

Unesco, de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, maakt zich zorgen over de afgenomen investeringen in cultuur, ook omdat die gelijke tred lijken te houden met de afname van de vrijheid van informatie en pers.

Unesco publiceerde onlangs een rapport waarin wordt geëvalueerd in hoeverre de doelen uit 2005 ten aanzien van culturele diversiteit zijn behaald. Dat blijkt tegen te vallen: het banenverlies en het verlies aan omzet in de cultuursector is sinds het begin van de coronacrisis in 2020 dramatisch. Wereldwijd gingen er in dat jaar 10 miljoen culturele banen verloren, op een totaal dat in 2005 nog 30 miljoen bedroeg. Daarmee behoort cultuursector tot de zwaarst getroffen sectoren door de pandemie.

Het banenverlies en het verlies aan omzet in de cultuursector is sinds het begin van de coronacrisis in 2020 dramatisch

De neergang komt echter niet alleen door de coronacrisis: de bedragen die overheden en particulieren besteden aan kunst staan steeds minder in verhouding tot de bijdrage die de culturele sector aan de wereldwijde economie levert. Sterker nog, in ‘het westen’ is de bijdrage van overheden aan de sector sterk gedaald, terwijl het elders juist toenam. De sector biedt wereldwijd werk aan 6,2 procent van de beroepsbevolking, waarbij Afrika en Latijns-Amerika de positieve uitschieters vormen met respectievelijk 8,2 en 6,9 procent. Oost-Europa staat onderaan met 5,8 procent, net onder het werkgelegenheidscijfer van Noord- Amerika en West-Europa.

Ondanks een aandeel van vrouwen in de sector van 48 procent, valt op het gebied van diversiteit nog veel te winnen. Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities laat te wensen over laat.

De afgenomen investeringen in cultuur houden gelijke tred met de afname van de vrijheid van informatie en pers

Unesco roept de regeringen op om kunstenaars en culturele professionals dezelfde arbeidsbescherming te bieden als de rest van de beroepsbevolking. Daarbij wordt ook de invoering van een minimumloon, een beter pensioen en een ziekteverzekering voor freelancers gevraagd. “Zelfs in landen met een sociale zekerheidsregeling voor freelancers of zelfstandigen (…) blijkt een groot deel van de betrokkenen niet voor een vergoeding in aanmerking te komen.”

Over cultuur als mondiaal publiek goed zegt het rapport: “De COVID-19-pandemie toont ons dat geen enkel land in zijn eentje de bescherming en bevordering van diversiteit op zijn grondgebied en daarbuiten kan realiseren. De waarde van cultuur als mondiaal publiek goed moet worden gekoesterd en behouden ten behoeve van huidige en toekomstige generaties.”

Hier vindt u de gehele publicatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES