Samenwerking tussen cultuur en zorg

  • landelijke instellingen

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) verspreidde onlangs een publicatie over samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn. In een korte en overzichtelijke tekst wordt uiteengezet wat mogelijk dilemma’s en bijbehorende oplossingen kunnen zijn bij samenwerkingen waarbij de verschillen in manier van werken soms groot kunnen zijn.

Een citaat uit de publicatie: “Professionals in de sectoren cultuur, zorg en/of welzijn werken steeds vaker samen om mensen in kwetsbare posities te activeren, hun talenten te ontwikkelen, ze plezier te laten beleven en bij te dragen aan zingeving. Cultuurprofessionals kunnen dit bij uitstek goed vormgeven en hier ligt ook hun expertise. Toch vragen sommige kwesties om specifieke deskundigheid die een cultuurprofessional van huis uit niet heeft, maar een zorg- en/of welzijnsprofessional juist wel. Dat leidt in de praktijk tot vragen: waar begint en eindigt het werk van de ene professional en waar begint en eindigt dat van de andere? Hoe stem je dit goed op elkaar af en hoe versterk je elkaar? Welke dilemma’s kom je tegen? En hoe los je die samen op? Kortom: waar liggen de raakvlakken en gedeelde belangen tussen de sectoren en hoe ga je goed om met de grenzen en verschillende verantwoordelijkheden van elke sector?”

Download hier de publicatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES