Samenwerken met Vlaanderen

  • financiering
  • internationaal

In de kunsten is internationaal werken een vitaal onderdeel van de beroepspraktijk. Samenwerking met Vlaanderen ligt voor de hand, het is dichtbij en er is geen taalprobleem.

Ondanks dat, zijn er knelpunten op het gebied van cultuurverschillen en verschillen in culturele infrastructuur, naast bureaucratische drempels op het gebied van wet- en regelgeving.

Om kennisuitwisseling en (digitale) ontmoeting te vergemakkelijken is OverBruggen.info opgezet, een portaal dat verschillende praktische hulpmiddelen, tips en verdiepende informatie biedt. De geboden informatie gaat over mobiliteit, culturele infrastructuur, culturele verschillen en beleid. Daarnaast is er een subsidiewijzer die relevante subsidies filtert.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES