Rijkscultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen

  • beleid & politiek

Minister Van Engelshoven (OCW) wil ervoor zorgen dat het landelijke cultuuraanbod een goede afspiegeling is van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld.

R R R

Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen euro, een investering die deel uitmaakt van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020.

 

Het volledige artikel stond in BK-informatie #6, 2019

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES